Bild

Alf Månssons forskning välciterad i ledande tidskrift

Funktionen hos hjärta och skelettmuskel studeras sedan flera år framgångsrikt av professor Alf Månsson och hans forskargrupp "The Molecular motor and bionano-group". Dessutom har de använt muskelproteinerna aktin och myosin för att utveckla nya former av tillämpningar inom exempelvis medicinsk diagnostik, materialvetenskap och nu senast en ny metod för biologiska beräkningar.

Nu har 34 av forskargruppens cirka 70 publicerade vetenskapliga artiklar citerats i en översiktsartikel i den ledande tidskriften "Chemical Reviews". Artikeln handlar om användandet av motorproteiner i olika syntetiska system. Citeringarna av forskargruppen utgör nästan 10 % av de studier som citeras i översiktsartikeln.

– Det är ett mycket uppmuntrande bevis för att våra publicerade studier är viktiga för forskningsområdets utveckling, säger Alf Månsson. "Chemical Reviews" har impact factor 54, och det är högre än till exempel "Nature" som har 43.

Forskargruppens studier har fått generöst stöd från bland annat Vetenskapsrådet, EU (MONAD, ABACUS, Bio4comp) och Carl Tryggers Stiftelse. Arbetet har bedrivits i samarbete med andra forskagrupper såväl inom universitetet (exempelvis med Sven Tågerud och Ian Nicholls) som tillsammans med Lunds universitet (L Montelius, H Linke, P Omling), samt även med andra universitet och företag i Europa och Nordamerika.

Artikeln "Synthetic Systems Powered by Biological Molecular Motors" går att läsa här: https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.chemrev.9b00249