Alumndag på Linnéuniversitetet

Alumndag för programmet för socialpedagogik inom ungdoms- och missbruksvård

Den 9 april ordnade programmet för socialpedagogik inom ungdoms- och missbruksvård en träff för tidigare och nuvarande studenter och lärare. Temat för dagen var “Yrkeskarriär, utmaningar och möjligheter inom det socialpedagogiska arbetsfältet”.

Dagen ordnades för att komma i kontakt med tidigare studenter, vilket är viktigt för universitetet och programmet på många olika sätt.

– Det är intressant och viktigt för oss att få veta mer om vad studenterna arbetar med och vilka utmaningar de ställts inför i yrkeslivet, berättar programansvarig Maria Alm. Det ger oss feedback på om utbildningen rustat dem för arbetsmarknaden, och det kan också bidra till att utveckla programmet.

Då utbildningen är unik i landet finns det inte ett specifikt arbetsfält som självklart är kopplat till utbildningen.

– Vi vill också underlätta för alumnerna att själva skapa nätverk genom att de träffas så här, fortsätter hon. Genom att höra före detta studenters berättelser om yrkeskarriärer och vägval kan det även inspirera andra till hur de kan tänka och göra i sina karriärer. Dessutom har vi möjlighet att knyta kontakter som kan ge tänkbara platser för verksamhetsförlagd utbildning till våra nuvarande studenter säger Maria Alm.

Under dagen deltog också Katarina Ellborg, adjunkt och doktorand i entreprenörskap vid Linnéuniversitetet, med en föreläsning om hur ett entreprenöriellt förhållningssätt kan utveckla synen på det egna yrkesutövandet och hur kunskap kan sättas i arbete för att möta förändringar i omvärlden.