Participants Amsterdam 11-14 June

Kulturarvets framtid i fokus när Unescoprofessuren arrangerade konferens i Amsterdam

Den 11–14 juni arrangerade Linnéuniversitetets Unescoprofessur (UNESCO Chair on Heritage Futures) konferensen Thinking and Planning the Future in Heritage Management i Amsterdam. Under konferensen, som arrangerades i samarbete med ICOMOS International, diskuterades frågor om kulturarv och framtiden.

I fokus för konferensen var vilken roll kulturarv spelar i relationen mellan dagens och framtidens samhälle. Vad som blev tydligt i diskussionerna är att kulturarv är något som är känslostyrt och personligt.

– När vi planerar kulturarvet för framtida generationer behöver vi tänka mer på hur vårt arbete kommer att beröra framtida generationer, eller om det är framför allt vårt egen känslomässiga längtan att ta hand om kulturarvet som styr. Vi behöver nog tänka om en hel del kring det vi gör när vi tar hand om kulturarvet i samhället, säger Cornelius Holtorf, professor i arkeologi och innehavare av Unescoprofessuren.

Cornelius, som var med och arrangerade konferensen, upplever att den gav inspiration till arbetet inom Unescoprofessuren tack vare deltagarnas erfarenheter från hela världen.

– Det gav oss möjlighet att utveckla vårt globala nätverk ännu mer, vilket kommer till nytta för att kunna uppfylla våra mål inom Unescoprofessuren, säger Cornelius.

Deltagarna kom, förutom från flera europeiska länder, bland annat från Australien, Filippinerna, Indien, Mexico, Brasilien och Nigeria. Konferensen öppnades av Marielies Schelhaas, generalsekreterare för det nederländska Unescorådet, och innehåll även ett sammanfattande tal av professor Toshiyuki Kono, ordförande i ICOMOS International. ICOMOS är en global expertorganisation som bland annat ger råd till Unesco om frågor som berör världsarv.

Program (english) Amsterdam 11-14 Jun1 2019

Se konferensrapport (english)

Ladda ner konferensrapport (english)

Photo Anneke Dekker