Räkna kulor

Anmälan öppen för Matematikbiennalen 2020

Matematikbiennalen är en av Sveriges största mötesplatser för verksamma lärare från förskola till högskola. Kongressen ger möjlighet till såväl nätverkande och kompetensutveckling som att delta i formandet av framtidens matematikundervisning.

Linnéuniversitetet har utsetts till arrangör och värd för Matematikbiennalen den
16-17 januari 2020.  Medarrangör är Växjö kommun och antalet deltagare beräknas bli ca 2500.

Sedan 1980 har Matematikbiennalen varit en mötesplats för lärare, skolledare, forskare, lärarutbildare och andra matematikintresserade. Biennalen hålls vartannat år av olika universitet och högskolor och genomförs i samarbete med biennalrådet. År 2020 är det alltså Växjö och Linnéuniversitet som får det ärofyllda uppdraget.

Kongressens tema är Hållbar matematikundervisning - hållbart för eleverna, lärarna, samhället och framtiden.

- Som arrangörer vill vi lyfta fram matematikens och matematikundervisningens roll i samhället samt skapa kontakter mellan lärare, lärarutbildare och forskare, berättar Marcus Nilsson som är prefekt vid Institutionen för matematik och projektledare för Matematikbiennalen.

Under två dagar fyllda med seminarier, utställningar och workshops ges möjligheten att inspirera andra, kompetensutveckla sig, lära känna kollegor från hela landet och i förlängningen forma framtidens matematikundervisning.

– Det är värdefullt för lärare i regionen att den hålls på hemmaplan, då kan fler delta. Målgruppen är alla som arbetar med matematik, från förskola till universitet, avslutar Hanna Palmér, docent i matematikdidaktik vid Linnéuniversitetet och koordinator för programmet vid Matematikbiennalen.

Här kan du anmäla dig och läsa mer om Matematikbiennalen 2020: https://matematikbiennalen2020.se/