Ännu oklart hur brexit påverkar brittiska medborgare i Sverige samt EU-medborgare i Storbritannien

Den 29 mars 2017 lämnade Storbritannien in en anmälan om utträde ur EU. Om parterna inte kan enas om ett avtal sker utträdet den 29 mars i år.

EU och Storbritannien förhandlar om ett avtal med övergångsregler, så kallad mjuk brexit. Något sådant avtal är dock ännu inte underskrivet. Utan det avtalet kommer alla brittiska medborgare förlora den uppehållsrätt de hittills haft i Sverige.

Eftersom läget är så osäkert har Sveriges regering föreslagit ett regelverk för scenariot att det blir ett avtalslöst utträde, så kallad hård brexit. Enligt det förslagna regelverket kommer de brittiska medborgarna att omfattas av undantagsregler under året närmaste efter utträdet.

Vanliga frågor och svar
Vanliga frågor och svar samt mer information om brexit finns hos Migrationsverket.

Har du fler funderingar eller frågor om vad som gäller för dig?
Är du utbytesstudent som ska resa till Storbritannien? Mejla till Outexchange@lnu.se så hjälper de dig.
Är du utbytesstudent och brittisk medborgare? Mejla till Inexchange@lnu.se så får du hjälp.
Är du student och brittisk medborgare, men studerar utanför utbytesavtal? Mejla till Internationalstudents@lnu.se så hjälper de dig.