MFS

Ansökan för MFS-stipendium öppen!

Denna information riktar sig till dig som planerar att skriva ditt examensarbete under vår- eller höstterminen 2020!

Vill du fördjupa dina kunskaper om globala utvecklingsfrågor? Ta chansen att delta i Minor Field Studies (MFS) och gör en mindre fältstudie i ett utvecklingsland. Skriv ett självständigt arbete utomlands och ta chansen att samla material till ditt arbete på ett unikt sätt. Du har med MFS möjlighet att hitta nya infallsvinklar och unika frågeställningar. De teorier och metoder du använder dig av prövas gentemot olika kulturer, synsätt och akademiska utmaningar.

Ansökan för dig som skriver examensarbete under 2020, oavsett termin, är nu öppen!

Deadline för första ansökningsomgången är 1 november 2019. Du som skriver uppsats under vårterminen 2020 måste söka i denna omgång.

Andra ansökningsomgången med deadline i maj, för dig som skriver uppsats höstterminen 2020 eller vårteminen 2021, öppnar under vårterminen 2020.

Under International Day 10 oktober finns det möjlighet att delta i informationsmöte om MFS. Schema för International Day Kalmar samt Växjö inom kort.

Håll koll på webben för fler informationsträffar under hösten!

Mer information och ansökan finns på https://lnu.se/mfs