Studenter på campus

Söktryck till lärarutbildningar som startar hösten 2019

Intresset för den nya förskollärarutbildningen för yrkesverksamma är mycket stort. 536 studenter sökte till 90 platser.
– Jag betraktar det här som vår elitutbildning, säger dekan Stefan Lund.

 

Utbildningen riktar sig till personer med minst fem års yrkeserfarenhet från förskolan. Den tre och ett halvt år långa distansutbildningen sker på deltid vilket ledningen hoppades skulle locka eftersom studenterna kan kombinera arbete med studier. Och med 536 sökande, alltså sex sökande per plats, blev satsningen en fullträff.

– Det är verkligen jättekul, något annat kan man inte säga. Vi hoppas och tror mycket på utbildningen. Det var svårt att veta hur vi skulle nå ut. Jag hade inte räknat med att så många skulle söka, säger Stefan Lund som är dekan för Nämnden för lärarutbildningen vid Linnéuniversitetet.

– Vi ser mycket fram emot att få välkomna de nya studenterna till höstterminen, säger Daniel Alvunger, prodekan för Nämnden för lärarutbildning. Här kan vi möta och utgå från studenternas yrkeserfarenhet och sedan följa deras utveckling och deras resa in i förskollärarprofessionen. Nyligen hade vi vår första upptaktsträff för examinatorer och kursansvariga i programmet. Engagemanget och förväntan från våra lärare är mycket stor.

Linnéuniversitetets lärarutbildningar

Det totala söktrycket till Linnéuniversitetets lärarutbildningar är i stort sett i linje med tidigare år. Mer information om söktryck till olika inriktningar håller på att sammanställas.

Redan nu kan man dock se att söktrycket till ämneslärarprogrammet fortsatt är lågt, medan söktrycket till kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) ökar inför hösten 2019. Även antalet förstahandssökande till yrkeslärarprogrammet ökar. En ökning till programmet ses i hela landet och kan bero på ökade krav på lärarlegitimation för yrkesgruppen, även om det ännu inte är formellt beslutat.

Nationellt söktryck till högre utbildning

Universitets- och högskolerådet (UHR) skriver i ett pressmeddelande att söktrycket till högskolan stadigt har minskat sedan hösten 2014, men att det nu kan konstateras en liten uppgång. Samtidigt går antalet unga sökande ned för femte året i rad. Myndigheten skriver i sin rapport ”Antagning till högre utbildning höstterminen 2019 - statistik i samband med sista anmälningsdag” att Linnéuniversitetet har den antalsmässigt största ökningen av antal förstahandssökande (drygt 1100 fler) bland Sveriges lärosäten. Vårt lärosäte ligger på sjätte plats vad gäller antal förstahandssökande, och på en tredje plats vad gäller antal kurser och program med förstahandssökande per lärosäte.

När det gäller det nationella söktrycket till lärarutbildningar konstaterar UHR att antalet sökande minskar totalt med två procent, samtidigt som fler anmäler sig till speciallärar-, yrkeslärar- och specialpedagogutbildningar.

Läs mer i UHR:s rapport: Antagning till högre utbildning höstterminen 2019 - statistik i samband med sista anmälningsdag

Kontakt


Daniel Alvunger
Dekan för nämnden för lärarutbildning
Telefon 070-369 67 61
E-post daniel.alvunger@lnu.se