Lärare och elever

APL-utvecklarutbildning hösten 2019

Under utbildningen får du bland annat möjlighet att skapa hållbara strukturer och rutiner för samverkan mellan skolan och arbetsplatser.
Du får också arbeta med planering, genomförande och uppföljning av elevers kunskapsutveckling under APL.

Fem kursdagar genomförs på plats på Linnéuniversitetet campus Växjö. Utöver dessa dagar förekommer arbete med att läsa litteratur, genomföra uppgifter samt följa vad som händer i det digitala klassrummet.

Tidigare sökande som ej fått plats ska ha förtur till utbildningarna. Rektor kan ansöka för två lärare, företrädesvis från olika program. Fler från samma skola kan antas i mån av plats för att fylla utbildningarna efter anmälningstidens utgång.

Information om ansökan
Ansökan sker via ansökningsblankett, som finns via länken nedan. Tänk på få ett intygande av rektor och i samband med detta visa utbildningsplanen för honom/henne. Först till kvarn!

Ansökan skickas till: ykt.tek@lnu.se.
Ansök senast den 15 maj 2019.

Eventuellt är detta sista gången APL-utvecklarutbildningen ges i Linnéuniversitetets regi.

Läs mer om utbildningen vid Linnéuniversitetet.
Läs mer om APL-utvecklarutbildning på Skolverkets webbplats.

Kontakt
Hör gärna av dig om du har frågor om utbildningen:
Viktoria Johansson eller Anders Ingwald.