Apparna SADIMA och mPATH ska underlätta kommunikationen mellan vårdgivare och patienter.

Forskare inom Linnéuniversitetet har utvecklat ehälsotjänster som underlättar i kommunikation mellan vårdgivare och patienter

SADIMA
SADIMA (Svenskt arabiskt dialogstöd i mödrahälsovården).

SADIMA är en ehälsotjänst i form av en mobilapplikation som barnmorskor kan använda när de vill kommunicera med arabisktalande gravida kvinnor inom mödrahälsovården. Barnmorskan får genom användning av appen stöd med att kommunicera på arabiska och med att visa filmer som på arabiska berättar om svensk mödrahälsovård, vilka tester som skall tas och vilka förberedelser som görs inför förlossningen.

Tjänsten är ett resultat på ett tvärvetenskapligt forskningssamarbete som skapat verklig nytta. Den utvecklades av ett forskarteam med forskare från språkvetenskap, hälso- och vårdvetenskap och eHälsoinstitutet, i samverkan med barnmorskor från Region Kalmar län.  

App, mPATH, ePATH
mPATH/ePATH (mobile Patient Activation in Treatment at Home) .

ePATH är en ehälsotjänst som kan nås både via webb och mobilapplikation. ePATH vill stärka patienters delaktighet, ge patienten en samlad överblick över relevant information och möjliggöra att patienten kan ta med sig informationen mellan olika vårdgivare. För vårdgivaren innebär tjänsten att de får en möjlighet att ge personcentrerad vård och att följa patientens utveckling över tid utan att patienten behöver kallas till vårdbesök. Tjänsten fungerar som en ”förlängd arm” till egenvård och rehabilitering i hemmet.

ePATH har utvecklats i ett större forskningsprojekt som jobbar för att stärka egenvården hos patienter som lever med komplexa eller långvariga vårdbehov. Under utvecklingen av ePATH har forskarteamet bland annat använt metoder från beteendevetenskap och motivationsteori. Projektet är en samverkan mellan Linnéuniversitetet, Karolinska Institutet, patienter och flertalet vårdgivare i Region Kalmar, Stockholm, Kronoberg och Jönköping.