universitetskajen

Åtta miljoner kronor till Linnéuniversitetet

I dagarna har Forte, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, delat ut medel till forskningsprojekt inom ramen Fortes årliga öppna utlysning samt inom utlysningen Tillämpad välfärdsforskning. Från Linnéuniversitetet har tre forskare beviljats sammanlagt åtta miljoner kronor till sina forskningsprojekt.

Inom Fortes årliga öppna utlysning har följande forskare nu fått medel:

Viktor Kaldo, professor vid institutionen för psykologi, har fått ett projektbidrag på 4 970 000 kronor för projektet ”En kluster-randomiserad utvärdering av en klassrumsbaserad intervention för att minska lågstadielärares arbetsrelaterade stress”.

Mikael Dahlberg, lektor vid institutionen för pedagogik och lärande, har fått ett projektbidrag på 1 941 000 kronor för projektet ”Utvecklingsbanor för ungdomar på Maria-mottagningar vid treårs-uppföljning”.

Inom Tillämpad välfärdsforskning har följande forskare fått medel:

Torbjörn Forkby, professor vid institutionen för socialt arbete, har fått 999 000 kronor i planeringsbidrag för projektet ”Connected Children. För en kunskapsbaserad och innovativ prevention.”.

Kontaktperson

Annika Sand, pressansvarig, telefon 076-830 01 05, mejl annika.sand@lnu.se