EUs högkvarter i Bryssel

Baltic Sea Tourism Forum "SHARE | INSPIRE | CREATE" i Bryssel

Årets Baltic Sea Tourism Forum hölls i år i EUs högkvarter i Bryssel. Det var en intensiv dag med många viktiga seminarier.

Anna Pollock från Conscious Travel pratade om hur viktigt det är att vi antar en högre vision än hållbarhet, att vi istället för effektivitet ska sikta på omtänksamhet och helhet, att värdet i turism finns i den mänskliga integrationen mellan värd och turist, och att det är viktigt att vi inom turism fokuserar på att skapa möjligheter för människor att känna sig levande och att vi återinför hjärta och själ i turism.

Stefan Hyttfors, global föreläsare som också höll en keynote, förutspår att nyckeln till framgång inom turism i framtiden ligger i att vara mänsklig. De företag som tar sig tid och anstränger sig för att hjälpa och att vara trevlig, och de som skapar tillit, är de som kommer att få kunder.

Vi fick också ta del av information om kommande möjligheter att söka projekt-finansiering. Generellt kommer finansiering att skiftas från projekt till nätverk. Kultur och konst kommer att vara viktiga områden att förena med turism. ”Cohesion & Wellbeing” är en av de främsta prioriteterna 2019–2022. För European Destinations of Excellens (EDEN) som främjar hållbar turism är årets tema Wellbeing. Helt i linje med vårt SB WELL.

Nästa BSTF kommer att hållas i Palanga i november 2020.

Us högkvarter i Bryssel
12e BSTF konferensen "SHARE | INSPIRE | CREATE" hölls i hjärtat av EUs högkvarter i Bryssel mitt emot parlamentet. L. Lindell, Linnéuniversitetet