Buss och blommande träd

Forskning om elever och naturvetenskap

Konferens inom NT-didaktik

Forum för forskningsbaserad NT-undervisning är en konferens för lärare, förskollärare, rektorer, skolledare, utvecklingsledare, forskare och lärarutbildare men också personer verksamma i myndigheter och organisationer. Det gemensamma intresset är att bidra till att skolans och förskolans undervisning i naturvetenskap och teknik baseras på ämnesdidaktisk forskning. Här skapas ett gemensamt forum för att utbyta erfarenheter, utveckla verksamheter, inspireras och bygga nätverk.

Konferensen anordnas av NATDID (Nationellt centrum för naturvetenskapernas och teknikens didaktik) och äger rum i Norrköping den 17-18 oktober 2019.
Läs mer om konferensen.


Linnéuniversitetets ambassadör för NATDID

Linnéuniversitetet representeras av Ulrika Bossér som forskar om att förstå förutsättningarna för att framgångsrikt integrera samhällsfrågor med ett naturvetenskapligt innehåll, SNI, i skolans undervisning i naturvetenskap. Ulrika är NATDID-ambassadör och finns till för dig som är verksam i förskola, skola, fritidshem eller på lärosäten. Ambassadörerna fungerar som en regional kontakt för lärare och skolledare. Genom NATDID-ambassadörerna erbjuds stöd att utveckla förskola, skola och fritidshem med hjälp av ämnesdidaktisk forskning.
Läs mer om NATDID.


Aktuell forskning: Blivande naturvetare vill förbättra världen med hjälp av naturvetenskap


Under senare år har det blivit allt vanligare med hållbarhets- och samhällsfrågor i NT-klassrummen. Vad elever redan gör och vad de vill göra i framtiden för att förbättra världen kan användas för att utveckla sådan undervisning. En ny forskningsstudie visar hur engagemanget i hållbarhetsfrågor kan se ut hos starkt nv-inriktade elever.

Många elever är intresserade av globala frågor om miljö och rättvisa. Sådana frågor har blivit vanligare i NT-klassrummen, inte minst i form av undervisning om samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll (SNI). I en studie har forskare studerat hur blivande naturvetare ser på en ”god medborgare” och vad eleverna redan gör och vill göra för att förbättra världen. Resultaten visar att eleverna hade goda kunskaper om humanitära och miljömässiga frågor. Det visade sig också att många även i handling strävade mot att förbättra världen.
Läs mer om forskningen.

Här finns fler artiklar om aktuell forskning inom naturvetenskapernas och teknikens didaktik, med lärarkommentarer.


Undervisningsidéer och material för ”aktivism”

För den som vill utveckla sin undervisning i riktning mot handlingsberedskap finns en hel del undervisningsidéer och material om arbete med och för ”aktivism” i NT-klassrummen.
Läs mer på Skolverkets lärportal om samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll.


Kontakt
Ulrika Bossér, universitetslektor Institutionen för pedagogik och lärande,
telefon 0480-446948, mejl ulrika.bosser@lnu.se.