Konsert med musiklärarstudenter

Centrumskoleprojektet avslutades med konsert på campus

Under våren har tretton musiklärarstudenter på ämneslärarprogrammet mött elever från årskurs 5 på Centrumskolan i Växjö. Projektet som har fokus på integration och mångfald avslutades onsdagen den 29 maj med en konsert på campus.

– Projektets syfte har framför allt varit att elever från årskurs 5 på Centrumskolan har fått komma ut till Linnéuniversitetet och lära sig spela låtar med oss lärarstudenter under ensembleförhållanden säger Jakob Freij, medieansvarig i projektet.

Elever och musiklärarstudenterna har träffats på campus vid sex tillfällen sedan i början av april, ett arbete som har varit lärorikt för gruppen.

– Vi har tagit på oss lärarrollen tidigare i utbildningen men de flesta har inte arbetat med barn i mellanstadieålder. Det är väl framför allt det jag själv har lärt mig under projektets gång. Att vara tydlig och instruktiv och använda ett enkelt språk för att försäkra sig om att budskapet når fram till eleverna berättar Jakob.

I projektet har eleverna fått välja vilka instrument de vill ha, i övrigt har musiklärarstudenterna hjälpt till att leda grupperna och fylla ut roller i ensemblen för att gruppsammansättningen ska bli komplett. Efter veckor av repetitionsarbete har projektet nått fram till den avslutande konsert på campus.

– Den avslutande konserten är förmodligen projektets viktigaste del. För eleverna är det troligtvis första gången de redovisar någonting i form av ett musikaliskt framträdande inför en publik, som till stor del består av familj, släkt och övriga vänner. Att de också får komma hit till Linnéuniversitetet och se hur vi arbetar, men framför allt tar del av elevernas framträdanden ser jag som en viktig aspekt. Ur ett större perspektiv kan det bygga broar och öppna möjligheter för ett fortsatt och fördjupat samarbete mellan universitetet och Centrumskolan avslutar Jakob.