CIRTOINNO

CIRTOINNO: Framtiden är cirkulär enlight EUs 10:e strategi för Östersjöområdet, EUSBSR

I juni hölls under två dagar den tionde konferensen där man diskuterar EUs strategi för Östersjöområdet och där även framsteg, idéer och utmaningar presenteras. Många anser att EUSBSR är EUs viktigaste makrostrategi. Östersjöområdet är speciellt viktigt då det är stort nog för att vara betydande men samtidigt litet nog för att kunna genomsyras av en känsla av gemenskap – community.

Motto för dagarna var ”reduce, reuse, rethink” vilka är viktiga nyckelord inom cirkulär ekonomi. EU kommissionär Elzbieta Bienkowska underströk att vi behöver uppnå en totalreformation av vårt ekonomiska system till 2050. Det innebär alltså mycket mer än att bara uppnå hållbarhet enligt ”triple bottom line” modellen med linjär ekonomi. Den nya rapporten ”No time to waste - Unlocking the circular potential of the Baltic Sea Region” presenterades. Enligt en analys de gjort har de flesta EU länder minst 50% mer potential att "retake, reuse, recomsume och recycle". Siffran för Sverige är 48%.

Fokus under konferensen var stort på att minska plastanvändning, minska mängden matavfall hos restauranger och mataffärer, samt att öka andelen gröna transporter såsom eldrivna, men även vätedrivna fordon som är på snar ingång. Det avslöjades att cirkulär ekonomi kommer att vara ett nyckeltema i framtida projektmedel från EU. Det är viktigt att vi är öppna med goda exempel så att vi kan hjälpa varandra att utvecklas till fler cirkulära lösningar. Det sas också att det är speciellt viktigt att akademin har en betydande bidragande roll och att det publiceras mer inom ämnet.

EUSBSR 2019
En av panelerna under EUSBSR 2019. L. Lindell, Linnéuniversitetet