Bild från film

CIRTOINNO: Linnéuniversitetet producerar en serie kortfilmer för att inspirera till cirkuläritet inom turismnäringen

Vi har precis producerat fem korta filmer om olika teman inom cirkuläritet som vi vill dela med oss av. Experter och företagare berättar om hur de jobbar med hållbarhet och cirkuläritet på olika sätt och vi får ta del av goda exempel inom cirkuläritet i turismbranshen (hotell, restaurang och spa/wellbeing).

Del 1 är en generell introduktion till cirkulär ekonomi. I Del 2 beskrivs energi och energieffektivitet. Del 3.1 och 3.2 presenterar två verktyg som kan underlätta att arbeta med cirkuläritet, Business Model Innovation och Design Thinking och del 4 handlar om marknadsföring. Samtliga filmer är på engelska.

Filmerna utgör ett komplement till en utbildning i cirkulär ekonomi för turismbranshen som kommer att publiceras inom kort.

Teaser
Del 1 Starting the Journey to a Circular Economy
Del 2 Energy in a Circular Economy
Del 3.1 Business Model Innovation for a Circular Economy
Del 3.2 Design thinking tools for a Circular Economy
Del 4 Marketing Mix of Circular Solutions

Filmerna är producerade av Linnéuniversitetet i samarbete med Energikontor Sydost och med stöd från Pomerania Development Agency, Polen och Klaipeda Chamber of Commerce, Industry and Craft, Litauen.

Lina Lindell, Linnéuniversitetet, har producerat, Johanna Wallin, ESS, har regisserat och Anton Barck, Linnéuniversitetet, har filmat och editerat.

Script av Andre Benaim, ESS, Johanna Wallin, ESS, Lina Lindell, Linnéuniversitetet, Setayesh Sattari, Linnéuniversitetet och Arash Kordestani, Linnéuniversitetet.

Vi är även tacksamma för värdefulla bidrag från: Centre for Regional & Tourism research, Danmark; Green Solution House, Danmark; Avocado Bistro and Zero Waste Shop, Polen; Atostugų Parkas, Litauen; Strategic Self-management Institute, Litauen; Notera Spa and Hotel, Polen; Service Sandbox Agnieszka Mróz, Polen; Mundekulla Retreat center, Sverige; och flera entreprenörer inom turismbranschen.