CIRTOINNO

CIRTOINNO: Wetterstrand och regionala CE-experter från CIRTOINNO, CRKKL och WSP

Tack alla ni som kom förbi vårt tält under Kalmarsundsveckan och visade intresse för cirkulär ekonomi.

Ett 60-tal åhörare kom och lyssnade till samhällsdebattören Maria Wetterstrand som talade om cirkulär ekonomi. Vi behöver ställa större krav på design så att produkter går att reparera, sa hon. Eko-design är på inmarsch på EU-nivå, men processen går långsamt. Ett långsiktigt samarbete mellan aktörer och kunder kommer att krävas.

Maria poängterade att vi också behöver fokusera på att på företagsnivå arbeta med att förända våra affärsmodeller så att vi kan gå med vinst utan att sälja större volymer. Det kräver ofta en stor dos av innovation, kreativitet och skräddarsydda lösningar och är precis vad vi inom CIRTOINNO är med och stödjer med våra workshops, 1:1 coaching med företag, och undervisningsmaterial.

Vi passade på att hålla i en workshop just på detta tema efter Marias presentation. Eventet var ett samarbete med hållbarhetsexperter och sakkunniga inom cirkulär affärsutveckling från WSP, projektet Cirkulär ekonomi i Kalmar och Kronobergs län (CRKKL) för att ge konkreta tips om hur företag kan bli mer cirkulära.

Vi på Linnéuniversitetet bidrog med hållbarhetsexpert inom besöksnäringen (Lina Lindell) och inom cirkulära affärsmodeller (Joacim Rosenlund). Joacim från Linneuniversitetet ledde även workshopen. Andre Benaim från Energikontoret var med som facilitator. Övriga inbjudna experter var Matilda Jarbin från Godsinlösen (Expert, cirkulär affärsmodell och hur man i praktiken bygger en affärsidé/ett företag på cirkulär ekonomi), Stina Qubti från Busfrö (Återbruk som affärsidé och hur det är att driva ett företag utefter den) och Malin Thorsén från Bright Planet (Hållbarhetskommunikation).

De största utmaningarna för begagnatmarknaden är att det saknas nationell insamling för till exempel textil, moms tas ut varje gång en vara säljs, och att den är oerhört arbetskraftkrävande. Ett förslag var att momsen för begagnade artiklar bör omfördelas till sysselsättning för att skapa fler arbetstillfällen och för att möjliggöra överlevnad och expansion för de företag som arbetar med till exempel återanvändning.

Detta var vårt sista promotion- och informationsevent för projektet CIRTOINNO. Vi återkommer senare under hösten med nyheter kring det material som vi arbetar fram.

Maria Wetterstrand
Maria Wetterstrand talar engagerat och från egen erfarenhet kring vikten av cirkuläritet. Lina Lindell
Joacim Rosenlund
Linnéuniversitetets Joacim Rosenlund leder workshop i CE. Lina Lindell
Workshop
Alla lyssnar aktivt på erfarenheterna som återanvändningsexperten Stina Qubti från Busfrö delar. Lina Lindell