Hanna Myrskog, Linnea Lindberg och Filippa Bäckegren

Civilekonomstudenter är pristagare för Årets kommunalekonomiska examensarbete!

Kommunalekonomernas förening (KEF) har för första året delat ut utmärkelsen ”Årets kommunalekonomiska examensarbete”. Två vinnare utsågs, varav ena blev Linneuniversitetets tidigare studenter på Civilekonomiprogrammet Hanna Myrskog, Linnea Lindberg och Filippa Bäckegren!

KEF introducerade i år ett pris för bästa kommunalekonomiska examensarbete för att väcka studenters intresse för kommunalsektorn. Två vinnare utseddes varav ena gruppen blev Linnéuniversitetets tidigare studenter Hanna Myrskog, Linnea Lindberg och Filippa Bäckegren, som tillsammans gått på Civilekonomprogrammet. Respektive uppsats tilldelades en prissumma på 10000 kr.

Hur känns det att ta emot detta pris?
"Vi känner oss såklart väldigt glada och stolta. Det är roligt att uppsatsen både uppskattas och uppmärksammas inte minst med tanke på dess praktiska relevans" kommenterar Hanna, Linnea och Filippa.

Hanna, Linnea och Filippa valde i sitt examensarbete att belysa problematik med att klassificera vårdinsatser utefter diagnos, inom psykiatrin. "Eftersom psykisk ohälsa är ett växande samhällsproblem är också prissättningen av olika psykiska vårdinsatser ett ytterst aktuellt ämne. Idag skiljer sig systemen för prissättning av olika vårdinsatser sig åt mellan olika landsting beroende på att dessa tillämpar olika ersättningssystem. Således bedrivs landstingen under olika förutsättningar vilket i sin tur medför olika konsekvenser, exempelvis ekonomiska prioriteringar framför medicinska prioriteringar, vilka i sin tur riskerar att strida mot Hälso- och sjukvårdslagen." kommenterar dem.

KEF gav motiveringen "Juryn tilldelar stipendiet Årets kommunalekonomiska examensarbete till ” DRG inom psykiatrisk vård – en studie av två landstings motiv till att tillämpa respektive inte tillämpa DRG inom psykiatrisk vård” för en välskriven uppsats med ett ämne som är mycket relevant för hälso- och sjukvården. Författarna har gjort en bra genomgång av litteratur och den kvalitativa studien är väl genomförd. Uppsatsen ger ett konkret bidrag till praktiken då författarna lyckats med sin ansats att bidra till förståelsen för vilka faktorer som kan avgöra valet att tillämpa eller inte tillämpa DRG inom den psykiatriska vården."

Foto: Stefan Bohlin