compwood

CompWood – en internationell konferens inom trämekanik för stabila byggnader

Den 17-19 juni hålls den internationella konferensen CompWood på Linnéuniversitetet i Växjö. Forskare från hela världen samlas för att fördjupa sig inom beräkningsmetoder för trämekanik, som rör allt från grundläggande materialegenskaper till analyser av stora träkonstruktioner.

Det handlar rent konkret om att utveckla tekniken för att bygga med trä så att trä blir ett ännu mer konkurrenskraftigt konstruktionsmaterial i framtiden.

– Trä̈ är ett material som är jämförelsevis svårt att bemästra genom beräkningsmodeller, säger Thomas K Bader, institutionen för byggteknik. Vi behöver både grundläggande och tillämpad forskning för att öka vår kunskap om trä̈ som ingenjörsmaterial.

Fem nyckelföreläsningar hålls av utvalda europeiska experter. Dessa föreläsningar handlar om hur experiment och modeller kan tillämpas på byggande av flervåningshus i trä och för att öka kunskapen kring fukt i trä. Ytterligare ett område som belyses handlar om förband för trä- och samverkanskonstruktioner.

– Konferensen vill stimulera forskningssamverkan kring innovativa designkoncept och nya applikationer för trä, säger Thomas K Bader. Ökad användning av trä i byggande leder till minskade koldioxidutsläpp från byggsektorn och därför bidrar ny kunskap om trämekanik även till viktiga miljövinster.

Läs mer om CompWood på https://lnu.se/en/research/conferences/compwood2019/

Kontakt

Anders Olsson https://lnu.se/en/staff/anders.olsson/
Thomas K Bader https://lnu.se/en/staff/thomas.bader/