Bild på två människor

De bloggar för att sprida kunskap om idrottsutveckling

Hur är en bra idrottsförälder? Vilken typ av ledarskap fungerar bäst i en idrottsförening? I en ny blogg samarbetar Linnéuniversitetet och Smålandsidrotten med att sprida forskningsbaserad kunskap inom idrottsrörelsen.

Centrum för idrottsutveckling (CIU) är ett samarbete mellan Linnéuniversitetet och Smålandsidrotten. Syftet är att sprida kunskaper inom idrottsforskning, till föreningsledare och föräldrar som har idrottande barn. Det handlar till exempel om ledarskap, föräldrarollen, hur man får unga att inte sluta med idrotten och hur man utvecklar idrottslig verksamhet. Och för att nå ut till så många som möjligt har de startat en blogg.

– Det forskas mycket om idrott, men ofta är det kunskap som inte når ut idrottsledare och föräldrar. Med den här bloggen vill vi sprida kunskap om idrottsutveckling ut till gräsrotsnivån, och göra det så enkelt och lättillgängligt som möjligt, säger David Faxå, idrottskonsulent på Smålandsidrotten.

Höja kunskapsnivån inom idrottsrörelsen

Det är David Faxå tillsammans med Marie Hedberg från Linnéuniversitetet, som producerar material till bloggen.

– Vi vill höja kunskapsnivån inom idrottsrörelsen. Det är ju en verksamhet där många jobbar ideellt, och kanske gör som man alltid har gjort. Jag tror att det här samarbetet kommer bidra till en utveckling inom framför allt småländsk idrott, säger Marie Hedberg, lektor i idrottsvetenskap vid Linnéuniversitetet.

Växjö Lakers satsar på föräldrarna

Första blogginlägget handlar om Växjö Lakers, som gör en satsning för att engagera fler föräldrar i föreningslivet.

– Föräldrarollen inom idrotten har förändrats mycket de senaste åren. Tidigare fanns ett större fokus på att hjälpa till i föreningen och stötta sitt barn. Idag ser allt fler det som en fritidsverksamhet, där man kan lämna sitt barn i två timmar. Och vi märker tydligt att barn som inte har stöttande föräldrar slutar med idrotten tidigare, säger David Faxå.

Växjö Lakers testar därför en arbetsmodell som forskare på Linnéuniversitetet har tagit fram. Det handlar om att anordna tre föräldraträffar per år, där man bl a diskuterar hur Växjö Lakers jobbar med spelarna, nivåanpassning och vad det innebär att vara idrottsförälder.

Bloggen kommer berätta om både svensk och internationell idrottsforskning, och den kommer även innehålla intervjuer och goda exempel.

– Jag tror och hoppas att den här bloggen kommer hjälpa tränare att bli bättre i sitt tränarskap, och idrottsföräldrar att bli ännu bättre idrottsföräldrar, säger Marie Hedberg.