forskning

Förlaget De Gruyter tillhandahåller e-tidskrifter inom flera ämnesområden

Bland årets nya resurser på universitetsbiblioteket finns förlaget De Gruyter som ger ut ett stort antal e-tidskrifter.

De Gruyters e-tidskrifter täcker bland annat humaniora, samhällsvetenskap, STM (naturvetenskap, teknik och framför allt matematik). Förlaget ger ut över 1300 nya titlar varje år inom 29 olika ämnesområden.

De Gruyters