tre forskare

Designforskare utmanar idéer om hur vi kan bo

Äldre, migranter och studenter vill ha fler typer av boende än vad som finns på dagens bostadsmarknad. Det är slutsatsen i ett av delprojekten i forskningsprojektet Boende- och bostadsutveckling för stärkt tillväxt (BOOST). Tillsammans har forskarna Mathilda Tham, Sara Hyltén-Cavallius och Åsa Ståhl från Linnéuniversitetet skapat olika scenarier för hur vi kan bo och tänka kring boende på nya sätt – scenarier de under våren presenterar i en föreställning.

Scenarierna beskrivs av forskarna som provokationer eller diskussionsunderlag. En ung student kan till exempel flytta in hos en äldre person som bor rymligt och behöver hjälp med snöskottningen. Men nya lösningar kräver andra typer av kontrakt än de vi är vana vid – hur mäter man till exempel värdet av snöskottning och nyttan av sällskap?

– Sverige har flest ensamhushåll i världen. Vi har vant oss vid att ha mycket plats, men det är inte så framtidsanpassat. Vi kan tänka oss att vi kommer bo fler tillsammans i framtiden och dela på fler saker och ha fler gemensamma utrymmen, och då behövs andra typer av kontrakt mellan människor, säger Mathilda Tham, professor i design vid Linnéuniversitetet, och projektledare för BOOST metadesign.

Men frågan är – vill vi verkligen bo så här? Mathilda Tham tror inte att folk vill bo på ett sätt där de inte har ett privatliv, men menar att det går att vara privat och samtidigt dela med andra. Det behövs en stor omställning, eftersom vi är vana vid att ha vårt eget: förr delade vi av kostnadsskäl, nu måste vi dela för att hålla oss inom jordens resurser, säger Mathilda.

– Titta bara på alla arga lappar som funnits i svenska tvättstugor! Det kommer att ta tid. Men vi har träffat människor som vill dela allmänna ytor och testa nya typer av boende, när möjligheterna för det finns.

Forskarna valde att fokusera på äldre, migranter och studenter som boendegrupp eftersom Sverige har en åldrande befolkning, en ökande andel migranter, och studenter har svårt att komma in på bostadsmarknaden. Genom att arrangera workshoppar med grupperna, där även arkitekter och beslutsfattare deltog, har de kunnat sammanställa idéer kring nya former av boende.

– Det visade sig att det är kraftfullt att föra samman beslutsfattare och arkitekter med de boende. Det finns saker i idéerna som alla gillar, till exempel gemensamma utrymmen där vi kan dela på saker, säger Mathilda.

Senare i vår kommer projektet att dra ut på turné för att presentera resultaten i en föreställning.

– Eftersom vi kan bjuda in folk fortsätter vi även att lära oss mer om de här frågorna, och kan lyssna på fler människor. Föreställningen genomförs i Växjö, Kalmar, Rävemåla, Tolg och Nässjö, eftersom orterna visar bredden av Småland. Till föreställningarna bjuds både beslutsfattare, Boverket och lokala boende in till dialog, säger Mathilda Tham.

Föreställningen har dock premiär redan på Möbelmässan i Stockholm den 5 februari.

Om projektet

BOOST metadesign drivs av designforskarna Mathilda Tham, Sara Hyltén-Cavallius, Åsa Ståhl. Det är ett av tre delprojekt i Boende- och bostadutveckling för stärkt tillväxt (BOOST). Projektet är ett samarbete mellan Linnéuniversitetet, Jönköping University, Träcentrum i Nässjö, Smart Housing Småland och RISE Glas, och finansieras av Tillväxtverket.

Kontakt
Mathilda Tham, professor vid Linnéuniversitetet, tel 072–536 94 66, mejl mathilda.tham@lnu.se

Simon Kristoffersson, kommunikatör, mobil 073–051 45 09, mejl simon.kristoffersson@lnu.se