Felicia Gabrielson Järhult

Studie vill reda ut fakta och myter kring digitala vårdmöten med läkare

Nätdoktorer tar medel från primärvården och lämnar de multisjuka tunga vårdfallen till distriktsläkarna” “Det är inte patientsäkert när läkaren inte på plats kan undersöka personen”. Känslorna och åsikterna kring digitala vårdmöten är många. SKL har därför gett en forskargrupp vid Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare (JA), uppdraget att objektivt och oberoende ta fram fakta kring digitala vårdmöten med läkare.

– Det är mycket emotionellt och ideologiskt tyckande och tänkande kring digitala vårdmöten. Syftet med våra studier är att analysera den data som finns i Region Jönköping från flera olika aktörer och intervjua användare om deras erfarenheter av tjänsten, säger projektledare Felicia Gabrielsson Järhult.

SKL (Sveriges kommuner och landsting) har därför initierat forskningsprojeket “Digitala vårdmöten med läkare” där syftet är att titta på statistik för vårdmönster, hur patienter använder sig av digitala vårdmöten, 1177 och vanliga fysiska läkarbesök inom primärvården.

– Vi tittar på om digitala vårdmöten med läkare hjälper eller stjälper vården och vad det innebär för den enskilda människan.

Hon tillägger att målet är att skapa ett bra faktaunderlag för fortsatt planering inom primärvården för hur resurser bäst ska kunna nyttjas för medborgarna.

– Studierna blir underlag för fortsatt forskning och vi planerar för starten av ett nationellt nätverk för erfarenhetsutbyte mellan de forskare som har intresse inom området digitala vårdtjänster, säger Felicia.

Se hela forskningsseminariet här: 

 

Digitala vårdmöten med läkare - hett tyckande versus aktuellt kunskapsläge 

Doktorand Felicia Gabrielsson Järhult berättar som sin studie som tittar på fakta och myter kring digitala vårdmöten med läkare.