Porträtt

Doktorand i GRASCA invald i styrelsen för sydsamiska kulturcentret Gaaltije

Charina Knutson har blivit invald som extern ledamot i styrelsen för det sydsamiska kulturcentret Gaaltije. Charina är doktorand i Linnéuniversitetets företagsforskarskola GRASCA och också verksam vid Jamtli, länsmuseet i Östersund.

– I min forskning undersöker jag hur arkeologins arbete kan förbättras i samverkan med urfolk, med speciellt fokus på samer. Gaaltije planerar för ett sydsamiskt museum i Östersund, och i styrelsearbetet kommer jag att bidra med den expertkunskap jag har genom min forskning och mina erfarenheter från museisektorn, säger Charina

– Detta är en betydelsefull utnämning för en doktorand i arkeologi. Det visar hur viktig humanioras roll är i olika former av nationellt samverkansarbete, säger Cornelius Holtorf, forskningsledare för GRASCA.

Charina kommer att presentera sina forskningsresultat i en lic-uppsats under 2020. Hennes doktorsavhandling är planerad att vara klar år 2022.