Studenter studerar

Bibliotekets Drop-in Sök- och skrivhjälp i Kalmar flyttar

Drop-in Sök- och skrivhjälp i Kalmar flyttar till hus Radix, plan 0. Torsdagar kl. 12–14.

Drop-in Sök- och skrivhjälp bemannas av bibliotekarier och texthandledare som finns på plats för att svara på frågor om sökstrategier, akademiskt skrivande, studieteknik och muntlig presentationsteknik.

Drop-in i Växjö kommer att finnas kvar på samma plats som tidigare: UB Växjö plan 2.