Drygt 1,1 miljoner kr till två forskningsprojekt om miljöföroreningar i Östersjön och i åkermark i kusttrakterna

Drygt 1,1 miljoner kr till forskningsprojekt om miljöföroreningar i Östersjön och i åkermark i kusttrakterna

Marcelo Ketzer, professor i miljövetenskap, och Mats Åström, professor i miljögeologi, har fått 760.000 respektive 375.000 kronor beviljat av SGU, Sveriges geologiska undersökning, till ett nytt forskningsprojekt och ett fortsättningsprojekt vid Linnéuniversitetet.

– Det var väldigt roligt att få detta bidrag, som gör det möjligt för oss att starta ett viktigt projekt i Östersjön. Det var en mycket konkurrenskraftig ansökan och endast sex projekt godkändes i Sverige, säger Marcelo Ketzer, professor i miljövetenskap.

Belastningen av metaller på Östersjöns vatten och sediment är ett stort miljöproblem. I projektet "Ackumulering av metaller i Östersjöns sediment: betydelse för miljöövervakning och åtgärdsinitiativ" skall Marcelo Ketzer och Mats Åström studera bland annat arsenik, kvicksilver och kadmium i sedimenten, i samarbete med Sveriges geologiska undersökning (myndigheten för frågor om berg, jord och grundvatten i Sverige).

I projektet skall sediment insamlas och analyseras, och ett laboratorieexperiment genomföras. Projektet kommer att bidra till att bredda och förstärka pågående monitorering av Östersjöns sediment, samt öka kunskapen om hur metaller beter sig i Östersjön som helhet vid förändringar i klimatet och faktorer såsom inflöde av syrerikt havsvatten.

I projektet "Ackumulering av metaller i Östersjöns sediment: betydelse för miljöövervakning och åtgärdsinitiativ" som beviljats 760.000 kr, är Marcelo Ketzer huvudsökande och Mats Åström medsökande. I fortsättningsprojektet "Geokemisk, mineralogisk och mikrobiologisk karakterisering av sura sulfatjordar – mot förbättrad vattenkvalitet på kustslätterna" som beviljats 375.000 kr, är Mats Åström huvudsökande.

Kontakt

Marcelo Ketzer, professor i miljövetenskap, epost: marcelo.ketzer@lnu.se, telefon: 072-5949464
Mats Åström, professor i miljögeologi, epost: mats.astrom@lnu.se, telefon: 072-5949635
Liv Ravnböl, forskningskommunikatör, epost: liv.ravnbol@lnu.se, telefon: 076-7603666