spånskivor

En miljon kronor till miljövänligare träskivor

Stergios Adamopoulos, professor i virkeslära med inriktning mot träegenskaper vid Linnéuniversitetet, har fått 1 miljon kronor från Formas utlysning ”Ökad rörlighet mellan akademi och praktik” för projektet ”Tillämpning av nya bioraffinerade ligninbaserade bindemedel i träpanelindustrin”.

– Konsumenternas ökade miljömedvetenhet, lagkrav och klimatlarm gör att vi behöver utveckla en innovativ produktion av träbaserade skivor, säger Stergios Adamopoulos. Detta för att både minska beroendet av fossila bränslen och de negativa hälsoeffekterna av formaldehyd, nuvarande bindemedel för träskivor.

Projektet ”Tillämpning av nya bioraffinerade ligninbaserade bindemedel i träpanelindustrin” bygger på ett pågående samarbete med IKEA som nu fördjupas.

– Det här innebär att jag kommer att arbeta 20 procent vid Ikea de kommande två åren, berättar Stergios Adamopoulos. Vårt mål är att utveckla biobaserade bindemedel för träbaserade skivor med fokus på att lösa de praktiska delarna för hur de kan användas.