Linnéuniversitetet i vinterskrud

Ett gott slut för 2019

Under senare delen av 2019 har Linnéuniversitetet haft nöjet att rapportera om ett gott inflöde av externa medel till forskningen.
– Det är verkligen jätteroligt att se, säger rektor Peter Aronsson. Ökad externfinansiering är ett kvitto på att våra forskare håller hög kvalitet och är relevanta för många olika finansiärer. Det är extra roligt att se att många projekt görs i samverkan med andra och kan stärka utbildningarnas aktualitet och attraktivitet. Det är tillsammans som vi kan lösa samhällets utmaningar.

En komplett sammanställning för 2019 kommer i samband med årsredovisningen men redan nu kan vi konstatera att Linnéuniversitetet exempelvis får 53 miljoner från KK-stiftelsen under 2019, jämfört med 13,5 miljoner för 2018. En tioårig strategisk satsning på forskning och utbildning inom det skogliga och skogsindustriella området tillsammans med Södra och IKEA of Sweden ger totalt 300 miljoner kronor. Från Tillväxtverket får vi drygt 38 miljoner kronor för stöd till projektet ”Ledarskap och entreprenörskap i Småland” (26,5 mkr) och projektet ”Kvist” (12,2 mkr) som syftar till att utveckla samarbetet mellan företag i skog- och träindustrin och akademin.

Från Vetenskapsrådet får vi i år 27 miljoner kronor, Familjen Kamprads stiftelse 28 miljoner och Wallenbergstiftelserna 10 miljoner kronor. Vi ser också att vi från EU:s ramprogram har vi blivit beviljade 21 miljoner kronor jämfört med 16 miljoner förra året.

– Grunden för framgångarna är kunniga och engagerade medarbetare. De externa anslagen, i flera fall till samverkansprojekt som är relevanta för våra utbildningar, ger oss större möjligheter att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Vision 2030 - Vi sätter kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling - får med dessa anslag en injektion och rivstart, säger rektor Peter Aronsson.