Flaggor med texten Examensdax

Dags att ansöka om examensbevis

Kanske är det dags för dig att ansöka om examensbevis? Då är det några saker du ska tänka på och veta om handläggningsprocessen innan du ansöker.

Observera att du själv måste ansöka om din examen, den utfärdas inte automatiskt. Du ansöker om din examen när samtliga kurser är slutrapporterade, det kan du själv se i Ladok. Ligger samtliga kurser under fliken avslutad utbildning är allt i sin ordning för att skicka in en ansökan. Om kursen ligger kvar under fliken aktuell utbildning, är betyget inte inrapporterat än och då ska du avvakta med din ansökan.

Utbytesstudier inom program måste du tillgodoräkna, annars kan de inte ingå i programmets examensbevis. Delar av oavslutade kurser som ska medräknas i examen måste likaså tillgodoräknas (som fristående kursmoment).

Du gör din ansökan via Ladok under fliken "Ansök om". Läs noggrant genom informationen och tryck sedan på gå vidare. Om du ska ansöka om examensbevis från ditt program hittar du programmet i rullistan, väljer huvudområde och/eller inriktning, bockar i vilka kurser ska tas med och går vidare. Om du har läst fristående kurser och inget program ska du ansöka om ett examensbevis utan inriktning och väljer enbart huvudområde.

Eventuellt meddelande till din examenshandläggare kan lämnas i sista steget i ansökan och du kan även ladda upp bilagor som tillhör ansökan. Har du inget studentkonto använd blanketten examensbevis på grundnivå eller avancerad nivå alternativt examensbevis på forskarnivå. Ansökningarna handläggs i kronologisk ordning.

Beviset är digitalt och det är därför viktigt att du uppger rätt e-postl vid ansökan eftersom beviset expedieras till denna adress.

Mer information om examen.