sjuksköterskestudenter

Examensdags för de första sjuksköterskorna vid Linnéuniversitetet som gått kompletterande utbildning för att få svensk legitimation

Nu tar tolv studenter sin examen från den ettåriga kompletteringsutbildningen för sjuksköterskor som har sjuksköterskeexamen från länder utanför EU/EES. De är Linnéuniversitetets första kull som har gått utbildningen för att kunna ansöka om svensk sjuksköterskelegitimation.

– Det har varit ett spännande och utmanade år med många nya erfarenheter och ett ömsesidigt lärande mellan studenter och lärare, säger Liselott Årestedt, biträdande prefekt vid institutionen för hälso- och vårdvetenskap.

Studenterna har under sina studier varvat teori med verksamhetsförlagd utbildning. De har examinerats med samma nationella kliniska slutexamination som flertalet av landets grundutbildade sjuksköterskor gör. Syftet med utbildningen är att studenterna ska kunna ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen med för att få arbeta som sjuksköterska i Sverige. Utbildningen ges på fem orter i Sverige.

– Vi är väldigt glada att vi har kunnat erbjuda denna utbildning vid Linnéuniversitetet, fortsätter hon. De här studenterna kommer att vara ett viktigt bidrag till vården med sina breda erfarenheter och kunskaper.

En ny kull med studenter börjar vid terminsstart i mitten på januari. Totalt har utbildningen då 20 utbildningsplatser.

Tid och plats för examen

Fredag den 18 januari kl 10.30 i lokal Diabas i hus Radix, Universitetskajen, Kalmar.

Kontakt

Kent Stening, programansvarig, telefon 072-594 96 06, mejl kent.stening@lnu.se (tillgänglig från den 21 januari)
Liselott Årestedt, biträdande prefekt vid institutionen för hälso- och vårdvetenskap, telefon 072-594 17 82, mejl liselott.arestedt@lnu.se
Annika Sand, pressansvarig, telefon 076-830 01 05, mejl annika.sand@lnu.se