Tecknad bild på människor som dansar, från "The jazz age"

Fem litteraturstudenter deltog på internationell konferens

I slutet av juni presenterade fem studenter sina uppsatser om F. Scott Fitzgerald på en internationell konferens med fokus på författaren.
– Det var en fantastisk upplevelse att få ta del av en litterär konferens och få träffa forskare från hela världen, säger Karolina Eugenes.

Konferensen, som ägde rum i Toulouse, Frankrike, anordnas av The F. Scott Fitzgerald Society. De fem studenterna Karolina Eugenes, Daniel Sundberg, Lara Sieweke, Johan Nilsson och Oscar Svensson har alla läst Linnéuniversitetets masterkurskurs ”F. Scott Fitzgerald och Jazzåldern” och har skickat in delar av sin egen Fitzgerald-forskning inför konferensen, som de sedan fick chansen att presentera genom 20 minuters papers.
– Att få presentera en del av min uppsats på konferensen gav mig en ordentlig självförtroende-boost då jag fick väldigt fin respons på både presentationen i sig och dess innehåll, säger Karolina Eugenes.

Karolina Eugenes, student inom litteratur på Lnu, föreläser på en konferens
Karolina Eugenes presenterar delar av sin forskning om författaren F. Scott Fitzgerald.

Bra tillfälle att knyta kontakter
På konferensen träffas forskare runt hela världen som alla fascineras av F. Scott Fitzgeralds författarskap. Johan Nilsson har varit med på konferensen tidigare.
– Jag tycker det mest intressanta är att se är alla nya, unga ansikten som dyker upp varje år. Man träffar alltid nytt folk med nya, spännande idéer som alla kan hjälpa till att bidra till denne författares fortlevnad, säger Johan Nilsson.

– Det jag särskilt tar med mig från konferensen är att det är viktigt att tro på sig själv och inte vara rädd för att visa framfötterna i den akademiska sfären. Dessutom är en internationell konferens ett utmärkt tillfälle för att knyta nya kontakter världen över, vilket är både lärorikt och värdefullt inför framtiden, säger Karolina Eugenes.

Lara Sieweke håller med.
– Det är ett viktigt steg akademiskt att få chansen att presentera sin forskning i den här miljön, och det är ett privilegium att en sådan specialiserad publik lyssnar och ger respons, säger hon.

Unga forskare som står med sitt stipendie i händerna på konferensen.
Stipendieutdelningen av Kuehl’s Travel grant till unga forskare.

Unga forskare fick stipendium
Under konferensen delades också Kuehl’s Travel grant ut, ett stipendium som uppmärksammar unga forskare. I år delades 15 stycken ut, vilket är fler än någonsin innan.

– Jag tycker det visar hur just F. Scott Fitzgerald fortsätter engagera unga människor från olika länder, säger Daniel Sundberg.

Mer information
F. Scott Fitzgerald var en amerikansk författare i början av 1900-talet och kom att räknas som en av 1920-talets främsta amerikanska författare. På Linnéuniversitet finns en masterkurs om F. Scott Fitzgeralds författarskap, vilken de fem studenterna har läst.