tidningar

Fojo arrangerar unik mediereformskonferens i Etiopien

Fojo arrangerar tillsammans med Sveriges ambassad i Etiopien och Nubia Media en konsultativ och regional konferens kring mediereformarbete där cirka 150 deltagare från alla regioner i Etiopien och deltagare från flera afrikanska länder kommer delta. Konferensen ingår i en rad aktiviteter som ämnar att stärka och stötta pressfrihet, yttrandefrihet och medieprofessionalism i Etiopien.

Syftet med konferensen “Promoting journalism and democracy in Practice, Media Reform in a time of change” är att skapa en plattform för etiopiska journalister, medieaktörer och beslutsfattare att mötas, samtala och tillsammans utbyta erfarenheter med kollegor från andra afrikanska länder.

– Detta är ett första steg för Sverige att stödja mediereformarbetet i Etiopien, säger Marika Griehsel, projektledare på Fojo Media Institute.

Konferensen kommer att ha en bred ansats där olika mediereformsfrågor kommer att diskuteras och kommenteras. På programmet finns tex. workshops om medielagstiftning, genderrepresentation, sociala medier, digitalisering och affärsmodeller och mycket mer.

Ett utkast av boken Ethiopia: Reflections on Media Reform kommer också att presenteras och där alla deltagare är inbjudna att kommentera dess innehåll. Skribenterna är en rad framstående afrikanska journalister och andra medieexperter.

För första gången kommer även utställningen Fake or Fact Info Lab att visas.

Laboratoriet är översatt till amhariska och omfattar fem utställningsmoduler och är framtaget i nära samarbete mellan Fojo, Arbetets museum, Svenska Institutet och Sveriges ambassad i Etiopien. Svenska Institutet kommer till sommaren att erbjuda utställningen till alla svenska utlandsmyndigheter.

– Fake or Fact Info Lab är ett sätt att fysiskt kliva i en digital värld full av missledande information och starka krafter, men också stora möjligheter. Syftet är att stärka förmågan till självständiga och oberoende bedömningar av källors trovärdighet och ideologiska utgångspunkt, säger Ewa Thorslund, projektledare för Fake or Fact Info Lab.

Ett samarbete mellan universitetsstuderande på KTH och Addis Abeba Institute of Technology University kring Media Literacy kommer också att presenteras under konferensen.

Kontakt
Marika Griehsel, projektledare Fojo, griehsel@lnu.se, 073–960 14 00

Ewa Thorslund, konsult, Fojo Fake or Fact Info Lab, thorslund@telia.com, 070–638 06 11