Schack

Föreläsning för Diskrimineringsombudsmannen, DO

16 maj 2019 föreläste Magnus Carlsson om diskriminering på arbetsmarknaden på en intern workshop hos Diskrimineringsombudsmannen, DO. Ett 40-tal medarbetare på DO deltog.