Studenter grupparbetar

Föreläsningsserien: Så lyckas du med dina studier

Lär dig mer om hur goda studievanor gör dina studier framgångsrika. Gå på en föreläsning och få veta mer om hur du kan planera, läsa effektivt, utveckla goda skrivstrategier, hantera stress och bli trygg som talare.

Föreläsningarna ges under höstterminen 2019 med start i september. De riktar sig främst till dig som är ny student, men även andra studenter vid Linnéuniversitetet är välkomna att delta.

Föreläsningsserien är ett samarbete mellan Studenthälsan och Studieverkstaden.

Läs mer om föreläsningarna och anmäl dig här