Cecilia Kjellgren, Johanna Thulin

Forskare ger sig ut i världen för att motverka att föräldrar slår sina barn

Att föräldrar och andra vårdnadshavare bestraffar sina barn med våld är fortfarande vanligt världen över. I helgen reser två forskare i socialt arbete vid Linnéuniversitetet, Cecilia Kjellgren och Johanna Thulin, till Filippinerna för att tackla den utmaningen. Under besöket kommer de att sprida sin modell för att utbilda föräldrar om vad kroppslig bestraffning kan sätta för spår hos barn och hur positiva relationer till barn kan byggas.

Forskarna är inbjudna till Filippinerna, där mer än sex av tio barn är utsatta för våld av sina föräldrar. Här ska de presentera sin modell, PEACE (Parent’s Ending violence Against Children Educational program), för olika typer av yrkesutövare som vill hjälpa föräldrar att bygga våldsfria relationer till sina barn. Dessa kommer i sin tur att träffa grupper av föräldrar runtom i landet för att utbilda dem om konsekvenser av våld och om positivt föräldraskap. Forskarna har förhoppningar om att modellen ska få fast förankring i samhället framöver.

– När vår utbildningsinsats är över kommer vi att utvärdera vad såväl utbildarna som föräldrarna tyckte om utbildningen, och vad föräldrarna lärde sig. Om vi upplever att modellen har önskad effekt hoppas vi att den etablerar sig i Filippinerna och att den även får spridning till andra länder, där aktörer i Bangladesh och Vietnam redan visat intresse. I förlängningen hoppas vi vara en positiv kraft i den otroligt stora utmaningen att minska föräldrars våld mot barn i världen, säger Cecilia.

Ett av inslagen i utbildningen är att föräldrarna ska öva på att hantera sin ilska. De kommer även att få reflektera över hur de kan förebygga att konflikter uppstår, genom att till exempel hitta strategier för att bygga relationer med ömsesidig respekt och  komma överens om gemensamma regler som gäller i familjen.

I undervisningen vill forskarna att föräldrarna ska få verktyg att tänka själva snarare än pekpinnar för hur de ska göra.

– Vi måste komma ihåg att många föräldrar i Filippinerna lever under väldigt pressade livsförhållanden, och i ett land och en världsdel där det råder en annan tradition vad gäller syn på barnuppfostran. Det går inte att komma med en utbildning som härstammar från Sverige, där vi har större tillgång till både resurser och kvalificerade metoder, och säga att ”såhär ska ni göra”. Det är viktigt att utbildningen kan möta de kulturspecifika förhållanden som finns i Filippinerna och att föräldrarna involveras genom dialog, säger Cecilia.     

Endast 58 av världens länder har beslutat om att förbjuda föräldrars våld mot barn, och UNICEF beräknar att vartannat barn i världen är utsatt för våld.

Kontakt

Cecilia Kjellgren, mobil 072-701 83 42, mejl cecilia.kjellgren@lnu.se

Johanna Thulin, mobil 073-637 45 38, mejl johanna.thulin@lnu.se

Johan Cederqvist, forskningskommunikatör, mobil 0480-44 60 45, mejl johan.cederqvist@lnu.se