Kjell Larsson

Forskare i debattartikel: Otillräckliga regler äventyrar framtiden för havsmiljön

Kjell Larsson, professor i sjöfartsvetenskap vid Linnéuniversitetet, är en av sju forskare bakom en debattartikel som ifrågasätter om de nya, striktare regler för sjöfartens utsläpp av försurande svaveloxider som träder i kraft vid årsskiftet kommer att få önskade effekter.

Läs debattartikeln på Altinget.se.