Kjell Larsson

Forskare prisad för sitt arbete för Östersjöns miljö

Kjell Larsson, professor i sjöfartsvetenskap vid Linnéuniversitetet, belönas med Östersjöakutens pris för sitt engagemang för miljön i Östersjön.

Kjell Larsson är professor i sjöfartsvetenskap vid Sjöfartshögskolan på Linnéuniversitetet. Sedan många år undervisar och forskar han om sjöfart, marin miljö och biologi, bland annat om hur sjöfartens negativa miljöeffekter kan reduceras. Nu har han tilldelats Östersjöakutens pris på 75 000 kronor med motiveringen:

Kjell Larsson har med sin omfattande och högkvalitativa forskning gett oss viktig kunskap om Östersjöns sjöfåglar och ekosystem samt sjöfartens miljöeffekter. Hans insatser för att sprida kunskap om biologisk mångfald och marint skyddade områden är viktiga bidrag till utvecklingen av havsplaneringen.

Läs hela artikeln på Östersjöcentrums webbplats.

Om Östersjöakutens pris

Stiftelsen Östersjöakuten är ett resultat av en insamling startad 1994 av Svenska Transportarbetareförbundet till stöd för marin forskning om Östersjön. Medlen överlämnades till Stockholms universitets Östersjöcentrum, varvid en fond och senare en stiftelse inrättades.