Barn som sitter i ett träd och läser en bok

Forskare ska bidra med kunskap för bättre fritidshem

Den första juli infördes krav på legitimation för de lärare som undervisar på fritidshem. Syftet är bland annat att höja fritidspedagogernas status och yrkets attraktivitet, något som hänger ihop med den pågående utredning om fritidshemmet som regeringen startat. Helena Ackesjö och Marianne Dahl är två av forskarna som ingår i utredningens referensgrupp.

Utredningen ”Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg” startades av regeringen 2018 och har som syfte att analysera utvecklingsområden och föreslå åtgärder för att öka kvaliteten i fritidshemmet. Bakgrunden till utredningen är bland annat de larmrapporter som kommer om fritidshemmets bristande kvalitet samt rektorers bristande styrning av verksamheten.

Utredningen tar hjälp av en referensgrupp av forskare, där Linnéuniversitetets forskare Helena Ackesjö och Marianne Dahl ingår.
– Vi hoppas kunna tillföra värdefulla synpunkter från vår forskning under arbetet med utredningen, säger Helena Ackesjö.

Lång erfarenhet inom fritidshemmets pedagogik 

Helena Ackesjö och Marianne Dahl har i många år arbetat i grundutbildningen med inriktning mot fritidshem och är även aktiva forskare inom fritidshemmets pedagogiska praktik. Helena Ackesjö har precis avslutat ett femårigt projekt om de vägval de nya grundlärarna med inriktning mot fritidshem gör efter examen. Marianne Dahl har i flera studier undersökt fritidshemslärares arbete med barns sociala relationer på fritidshemmet.

Referensgruppen har haft sitt första möte där aktuella problemställningar lyftes som rör fritidshemmet. Regeringens särskilda utredare Linda Eskilsson ska enligt planen lämna in slutbetänkandet den 30 september.

Mer information

Förutom Helena Ackesjö och Marianne Dahl sitter följande forskare med i referensgruppen för utredningen: Ann Pihlgren, Ignite Research Institute, Malin Rohlin, Stockholms universitet, Helene Elvstrand, Linköpings universitet, Birgit Andersson, Umeå universitet, Björn Haglund, Högskolan i Gävle, Ann Ludvigsson och Carin Falkner, Jönköping University, Niklas Pramling, Göteborgs universitet, Lena Boström, Mittuniversitetet, Linnéa Holmberg, Stockholms universitet, Anna Klerfelt, Stockholms universitet, Catarina Andishmand, Göteborgs universitet, Karin Lager, Högskolan Väst och Anna-Lena Ljusberg, Stockholms universitet.