omslag

Forskare skriver om framtidens energibehov i bok om Hindu Kush-regionen

Brijesh Mainali, forskarassistent vid Institutionen för byggd miljö och energiteknik, har varit en av huvudförfattarna i ett kapitel av boken “The Hindu Kush Himalaya Assessment”, nyligen utgiven av Springer-Nature. Kapitlet heter “Meeting Future Energy Needs in the Hindu Kush Himalaya”. Boken har mer än 100 författare från hela världen.

– I kapitlet granskas regionens energiperspektiv i dess många perspektiv, inklusive tillgång-och -efterfrågan mönster; nationella policies, program och institutioner; framväxande utmaningar och möjligheter; och möjliga förändrade för hållbar energi, säger Brijesh Mainali.
 
Uppdraget täcker frågor kring hållbar utveckling i Hindu Kush-regionen (Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, China, India, Myanmar, Nepal, and Pakistan). Uppdraget riktar sig till beslutsfattare, akademiker och forskare som är intresserade av hållbar utveckling i Hindu Kush-regionen, och är en extra viktig resurs för bidragsgivare till globala bedömningar som IPCC-rapporterna.

Läs mer

Länk till kapitel 6 "Meeting Future Energy Needs in the Hindu Kush Himalaya"
Länk till hela boken “The Hindu Kush Himalaya Assessment: Mountains, Climate Change, Sustainability and People”