campus sommar

Forskning från A-Ö sommaren 2019

Här är en del av all den forskning som pågår vid Linnéuniversitetet, och som möjligen kan vara mer aktuell nu under sommaren. Förhoppningsvis kan listan användas för olika uppslag och för inspiration.

Arbetsmarknad och arbetsliv

Arbetsmarknadspolitik

Lars Behrenz, docent i nationalekonomi. Telefon: 072-216 51 08, E-post: lars.behrenz@lnu.se

Diskriminering på arbetsmarknaden

Magnus Carlsson, docent i nationalekonomi. Telefon: 070-974 31 46. E-post: magnus.carlsson@lnu.se
Mats Hammarstedt, professor i nationalekonomi. Telefon: 073-061 91 94. E-post: mats.hammarstedt@lnu.se

Etnisk koncentration och utfall på arbetsmarknaden

Emma Neuman, doktor i nationalekonomi. Telefon: 0470-70 87 59. E-post: emma.neuman@lnu.se

Integration av utrikes födda på arbetsmarknaden

Mats Hammarstedt, professor i nationalekonomi. Telefon: 073-061 91 94. E-post: mats.hammarstedt@lnu.se

Internationella arbetsmarknadsfrågor
Äldres situation på arbetsmarknaden

Dominique Anxo, professor i nationalekonomi. Telefon: 070-883 41 54. E-post: dominique.anxo@lnu.se

Kort- och långsiktiga effekter av att flytta'

Stefanie Bastani, postdoktor i nationalekonomi. Telefon: 0470-70 82 87. E-post:stefanie.bastani@lnu.se 

Djur och natur

Alger
Vattenkvalitet i Östersjön

Catherine Legrand, professor i marin ekologi. Telefon: 070-438 06 18. E-post: catherine.legrand@lnu.se
Elin Lindehoff, lektor i marin ekologi. Telefon: 0480-447359. E-post: elin.lindehoff@lnu.se

Djurs beteende (evolution)
Ormar

Anders Forsman, professor i evolutionsbiologi. Telefon: 070-627 27 38. E-post: anders.forsman@lnu.se

Djurs utbredning i naturen
Faunistik (läran om ett områdes fauna och de ingående arternas utbredning)
Fjärilar

Per-Eric Betzholz, docent i evolutionsbiologi. Telefon: 070-316 44 34. E-post: per-eric.betzholz@lnu.se

Fisk i Östersjön och insjöar

Oscar Nordahl, postdoktor. Telefon: 073-332 56 70 E-post: oscar.nordahl@lnu.se
Petter Tibblin, postdoktor i ekologi. Telefon: 070-552 99 37 E-post: petter.tibblin@lnu.se

Fiskars sexliv, utbredning och beteende
Parasiters påverkan på fisken
Fiskdöden i Kalmarsund

Andreas Svensson, docent i evolutionär ekologi. Telefon: 0480-44 73 19 Telefon: andreas.svensson@lnu.se

Fåglar i allmänhet, deras liv och leverne i synnerhet

Jonas Waldenström, professor i zoonotisk ekologi. Telefon: 070-201 82 18. E-post: jonas.waldenstrom@lnu.se

Granbarkborrar

Claes-Göran Alriksson, adjunkt i biologi. Telefon: 070-557 28 26. E-post: claesgoran.alriksson@lnu.se

Grunda vikar, vegetation och blåstång

Stefan Tobiasson, projektledare. Telefon: 070-383 01 10. E-post: stefan.tobiasson@lnu.se
Jonas Nilsson, doktor i akvatisk ekologi. Telefon: 0480-44 73 12. E-post: jonas.nilsson@lnu.se

Sjukdomar i naturen

Jonas Waldenström, professor i zoonotisk ekologi. Telefon: 070-201 82 18. E-post: jonas.waldenstrom@lnu.se

Sportfiske och fiske

Petter Tibblin, postdoktor i ekologi. Telefon: 070-552 99 37 E-post: petter.tibblin@lnu.se

Strandavfall – möjlig källa till energiutvinning
Hur kan man avlägsna och utnyttja strändernas drivor av ruttnande tång som en resurs för energiutvinning?

William Hogland, professor i miljövetenskap. Telefon: 070-585 83 52. E-post: william.hogland@lnu.se

Utfiskning

Per Larsson, professor i akvatisk ekologi. Telefon: 070-622 37 79. E-post: per.larsson@lnu.se

Åska
Varför åskar det, hur farligt är det och vad kan man göra för att skydda sig?

Pieter Kuiper, lektor i fysik, tel 070-051 16 03, e-post pieter.kuiper@lnu.se

Etik och rättsfrågor

Diskrimineringsfrågor

Magnus Carlsson, docent i nationalekonomi. Telefon: 070-974 31 46. E-post: magnus.carlsson@lnu.se

Domstolars effektivitet

Jonas Månsson, docent i nationalekonomi. Telefon: 070-864 61 50. E-post: jonas.mansson@lnu.se

Integrations- och HBTQ-frågor

Mats Hammarstedt, professor i nationalekonomi. Telefon: 073-061 91 94. E-post: mats.hammarstedt@lnu.se

Musik i nyhetsinslag påverkar rapporteringen om migration och högerextremism

Martin Knust, lektor i musikvetenskap. E-post: martin.knust@lnu.se  

Kultur och religion

Behovet av språkundervisning
Undervisning i moderna språk

Bärbel Westphal, lektor och prefekt för Institutionen för språk. Telefon: 072-594 13 95. E-post: barbel.westphal@lnu.se
Christina Rosén, lektor i språkvetenskap, tyska. Telefon: 0470-70 88 55. E-post: christina.rosen@lnu.se

Därför blir en låt en sommarplåga 

Patrik Ahlm, konstnärlig lektor i musik. E-post: patrik.ahlm@lnu.se  

Islam

Jonas Svensson, professor i religionsvetenskap. Telefon: 072-594 14 84. E-post: jonas.svensson@lnu.se

Kulturella och kreativa näringar

Lars Lindkvist, professor i företagsekonomi. Telefon: 070-849 04 19. E-post: lars.lindkvist@lnu.se

Midsommarfirande och andra kalenderdagar 

Anders Fröjmark, docent i historia. Telefon: 070-889 70 29. E-post: anders.frojmark@lnu.se

Musikfestivaler

Jonas Bjälesjö, universitetslektor i kulturell ekonomi. Telefon: 070-314 82 66. E-post: jonas.bjalesjo@lnu.se

Musikindustri

Henric Lindström, adjunkt i företagsekonomi. Telefon: 070-939 71 40. E-post: henric.lindsrtrom@lnu.se

Politik

Amerikansk politik
Dödsstraff

Emma Ricknell, doktorand i statsvetenskap. Telefon: 070-499 62 38. E-post: emma.ricknell@lnu.se

Kommunpolitik
Politisk historia

Erik Wångmar, docent i historia. Telefon: 072-594 14 17. E-post: erik.wangmar@lnu.se

Svensk politik
Politiskt beteende
Religiös förändring i Sverige

Magnus Hagevi, professor i statsvetenskap. Telefon: 0470-70 80 22. E-post: magnus.hagevi@lnu.se

Polisväsende
Svensk kriminalpolitik

Robert Andersson, docent. Telefon: 070-618 05 03. E-post: robert.l.andersson@lnu.se

Skatter och fördelningsfrågor, utformning av ekonomisk politik

Spencer Bastani, docent i nationalekonomi. Telefon: 0470-70 84 32. E-post: spencer.bastani@lnu.se

Hälsa, sport och friluftsliv

Barn, fysisk aktivitet och hälsa

Patrick Bergman, lektor i idrottsvetenskap. Telefon: 0480-44 63 32. E-post: patrick.bergman@lnu.se

Fotboll och affärer, organisation och innovation
Idrottsturism
Sport, idrott och friluftsliv

Magnus Forslund, lektor i företagsekonomi. Telefon: 0470-70 84 35. E-post: magnus.forslund@lnu.se

Friluftsliv – människans plats i naturen
Ironman – fysiologiska reaktioner

Tom Danielsson, universitetsadjunkt i idrottsvetenskap. Telefon: 073-933 51 93. E-post: tom.danielsson@lnu.se

Friluftsliv och hälsoeffekter av friluftsliv

Jonas Ahnesjö, lektor i idrottsvetenskap. Telefon: 0480-44 63 65. E-post: jonas.ahnesjo@lnu.se

Fysisk aktivitet och hälsa

Patrick Bergman, lektor i idrottsvetenskap. Telefon: 0480-44 63 32. E-post: patrick.bergman@lnu.se

Goda utvecklingsmiljöer i idrott

Per-Göran Fahlström, lektor. Telefon 0470-70 80 55. E-post: pergoran.fahlstrom@lnu.se
Mats Glemne, lektor. Telefon: 070-517 87 29. E-post: mats.glemne@lnu.se
Susanne Linnér, lektor. Telefon: 0470-70 86 97. E-post: susanne.linner@lnu.se

Hälsoeffekter av ultrauthållighetslopp (typ Ironman)

Patrick Bergman, lektor i idrottsvetenskap. Telefon: 0480-44 63 32. E-post: patrick.bergman@lnu.se

Samhälleliga värden av idrott

Lars Behrenz, docent i nationalekonomi. Telefon: 072-216 51 08, E-post: lars.behrenz@lnu.se

Semester, bra för hjärtat!

Joep Perk, professor hälsovetenskap, läkare. Telefon: 070-344 50 96. E-post: joep.perk@lnu.se

Sjövett

Regler och överenskommelser som gör sommaren säkrare till sjöss
Andreas Backman, sjökapten och universitetsadjunkt, tel 073-513 33 08, e-post andreas.backman@lnu.se

Sommarlov

Spännande experiment för regniga dagar
Katrin Lindwall, adjunkt i medieteknik, tel 0470-70 89 33, e-post katrin.lindwall@lnu.se

Tangutveckling inom ungdomsidrotten

Per-Göran Fahlström, lektor. Telefon 0470-70 80 55. E-post: pergoran.fahlstrom@lnu.se

Ungdomsidrott och etik

Susanne Linnér, lektor. Telefon: 0470-70 86 97. E-post: susanne.linner@lnu.se

Shopping

E-handel

John Jeansson, lektor i informatik. Telefon: 0707-50 20 98. E-post: john.jeansson@lnu.se

Shopping och handel
Sinnesmarknadsföring

Miralem Helmefalk, lektor i företagsekonomi med inriktning mot marknadsföring. Telefon: 0480-49 71 12. E-post: miralem.helmefalk@lnu.se

Teknik

Underhåll och driftsäkerhet

Säkerhet och punktlighet i tåg- och flygtrafik
Basim Al-Najjar, professor i systemekonom, tel 070-765 30 51, e-post basim.al-najjar@lnu.se
Mirka Kans, docent i systemekonomi, tel 076-760 36 68, e-post mirka.kans@lnu.se