delegationen från Kina tillsammans med värdarna

Forskning i byggteknik presenterades för delegation från Kina

Måndag 14 maj 2019 gästades institutionen för byggteknik av en delegation från Kina. Gästerna besökte Södra och Linnéuniversitetet och fick en visning av Växjö kommun av utvalda träbyggnader på och i närheten av universitetet (hus M, EPIC, Videums hus Charlie och kvarteret Arken).

I Kina finns ett stort intresse för modern träbyggnadsteknik, som är en framgångsrik och snabbt växande marknad. Delegationen kom från Jiangsu-provinsen och bestod av representanter från näringslivet och akademin i form av ingenjörer och arkitekter. Värd för besöket var samarbetsplattformen European Wood.

postdoktorn Min Hu presenterar sin forskning
Min Hu, postdoktor i byggteknik, presenterar sin forskning.

Efter en presentation av European Wood, Svenskt Trä, Södra Wood och Södra Building System visade institutionen för byggteknik sina framgångsrika, pågående forsknings- och utvecklingsprojekt, samt de laborativa möjligheter som finns på Linnéuniversitetet. Postdoktorn Min Hu och doktoranden Le Kuai, båda ursprungligen från Kina, berättade om sina forskningsprojekt i byggteknik som handlar om fiberorientering i trämaterial i närheten av kvistar respektive modellutveckling och experimentella studier av prefabricerade volymmoduler i trä.

– Det är av stort intresse för institutionen för byggteknik att komma i kontakt med universitet och potentiella samarbetspartner i Kina, säger Thomas Bader, prefekt vid institutionen.

European Wood är en samarbetsplattform med bas i den europeiska sågverksindustrin för påverkan av byggregler och standardisering i främst Kina och Japan. Förutom Sverige, som ansvarar för koordineringen av arbetet, samverkar norsk, finsk och österrikisk sågverksindustri i organisationen.