Barn som läser

Ny forskning: Läsning under sommarlovet har positiva effekter

Att hålla igång läsningen under sommarlovet har positiva effekter för framför allt ordavkodning och ordförståelse. Det visar ny svensk forskning. Barn som inte läser alls riskerar samtidigt att tappa i läsförståelse.

För första gången finns nu svenska studier som visar att barn som läser någorlunda kontinuerligt under sommarlovet går framåt vad gäller läshastighet och ordförståelse, jämfört med barn som inte läser.

– Vi ska inte göra hela kalenderåret till skola, men om vi kan göra läsningen lustfylld och få barn att själva vilja läsa under ledigheten har vi vunnit mycket.

Det säger Linda Fälth, docent vid Linnéuniversitetet. Hon arbetade tidigare som lärare på lågstadiet och upplevde ofta att hon fick ägna ett par veckor i början av varje nytt läsår till att hämta upp det klassen gjorde före sommaren. – Jag hade en känsla av att flera barn tappade i läsförmåga under sommaren. Den känslan delar jag nog med många andra lärare.

Linda Fälth ingår i ett forskarlag kopplat till LegiLexi, en stiftelse som erbjuder lärare på lågstadiet verktyg och material att använda i läsundervisningen. Forskarlaget, som består av forskare från Linnéuniversitetet och Linköpings universitet, har bland annat varit med och utvecklat de digitala tester som elever i årkurs 1–3 kan göra via LegiLexis webbplats. Testerna prövar bokstavskännedom, fonologisk förmåga, ordavkodning, ordförståelse och läsförståelse, och gör att lärare kan följa sina elevers läsutveckling över tid.

– 90 procent av Sveriges kommuner har någon skola som använder testerna. Genom LegiLexi har vi för första gången fått en nationell databas över barns läsutveckling, säger Linda Fälth.

Läs mer på LegiLexi:s webbplats
Via Facebook-gruppen LegiLexi finns även information och kommentarer