Tårta

Fössta tossdan i mass

Idag är det Fössta tossdan i mass. Smålänningarna har gjort sig kända för att ofta slopa konsonanten r, som i dialekten alltid är skorrande. Det är dock ordning och reda i slopandet, enligt Gunilla Söderberg, lektor i svenska/nordiska språk vid Linnéuniversitetet.

 – Framför vokal uttalas det alltid. Framför konsonant däremot blir det stumt, och det är särskilt tydligt i förbindelserna rd, rt, rn rl och rs.

Färgadjektivet i "den gröna massipantåtan" uttalas därför med ett tydligt r eftersom det står framför vokalen ö, och det gäller också om konditorn har använt röd eller rosa "massipan".

I ordslut ligger r:et också risigt till i småländskan, och där har det en tendens att vokaliseras. Det sydsvenska dialektordet rullebör (skottkärra) som finns upptecknat i Institutet för språk och folkminnen (ISOF), uttalas i Skåne med två tydliga r-ljud: "rullebör", medan det i Småland uttalas "rölleböe".

– Vi har alla en tendens att inte lägga mer kraft än nödvändigt på vårt uttal, och eftersom r-ljudet är det mest energikrävande av alla språkljud, är det speciellt utsatt för uttalsförsvagningar. Lättast är att uttala r-ljudet när det står framför vokal, vilket smålänningarna tydligt demonstrerar, säger Gunilla Söderberg.

Kontakt

Gunilla Söderberg, lektor i svenska/nordiska språk, institutionen för svenska språket, 0480–44 64 43, gunilla.soderberg@lnu.se