Från pappersjournal till eHälsa: Varför är det så svårt att få det att fungera som vi vill?

Nils Schönström, leg läkare och disputerad doktor, har lång erfarenhet av att arbeta med eHälsa både ute i verksamheterna och på nationell nivå. Han kommer ge oss en 20-årig tillbakablick inom eHälsas historia i Sverige och försöka svara på frågan: Hur får vi det att fungera som vi vill?

Den 15 februari bjuder vi in gästföreälsare Nils Schönström som under sitt seminarium kommer utgå från tre viktiga punkter för välfungerande eHälsolösningar.

1. Vi behöver skapa lösningar som håller samman vårdprocessen.

2. Vi behöver öka förutsättningarna för en kunskapsstyrd vård.

3. Vi behöver möta en förnyad syn på våra patienter som aktörer i vårdprocessen.

En tillbakablick på 20 års utveckling visar att det finns många konkreta utvecklingssteg som leder fram till dagens situation.

– Under forskningsseminariet önskar jag skapa en diskussion kring hur denna utveckling kan ge oss möjligheter till bättre eHälsolösningar som svarar mot de tre punkterna, inte minst som underlag för forskning och utveckling, säger Nils Schönström. 

Tid och plats:
Tid: Fredag den 15/2 kl 10.00-11.30
Sal: hus vita, våning 2, Sal Azur (Adress Norra Kajplanen 6)
Vägbeskrivning: Följ skylten vif bygget nära Turistbyrån i Kalmars hamn, mot Hus Vita, följ sedan skyltar till seminariet. 

Vill du delta?
Anmäl dig till via mejl ehalsoinstitutet@lnu.se 
(Senast ons 13/2 då önskar bjuda på och beställa fika).