Francis Palma

Francis forskning syftar till att göra webb-baserad programvara bättre

Under ytan på webben döljs olika lager av gränssnitt som används för att koppla ihop klienter med applikationer och data av olika slag. Det är här Francis Palmas forskning utspelar sig, med målet att ge utvecklare av klientprogram bättre möjligheter.

Webben handlar inte bara om att visa texter och bilder. Många av de sidor du besöker på internet använder program eller applikationer för att presentera sitt innehåll för dig och interagera med dig.

För att dessa sidor ska fungera på bästa möjliga sätt, måste designer och utvecklare se till att utformningen av gränssnitten för webbaserade applikationer håller hög kvalitet.

– Därför behöver forskningsinsatser göras för att utvärdera kvaliteten, både den syntaktiska och den semantiska, hos webbgränssnitt. Denna kvalitet bör bedömas ur både strukturella och språkliga/semantiska perspektiv, säger Francis Palma.

Att utveckla ett enhetligt tillvägagångssätt för att modellera och utvärdera utformningen av så kallade servicebaserade system (SBS) är ett mål med Francis Palmas forskning. Han började vid Linnéuniversitetet i slutet av 2018, vilket gör honom till en av de nyaste lektorerna vid institutionen för datavetenskap och medieteknik. Francis är kanadensare med rötter i Bangladesh och har en doktorsexamen i programvaruteknik från University of Montreal.

– Med hjälp av forskning av denna typ har flera problem med kvaliteten hos utformningen av gränssnitt identifierats och bekräftats. Kända webbgränssnitt som Dropbox, Facebook och Twitter lider av antingen syntaktiska eller semantiska problem i sin design, säger Francis.

Utforska nya områden

På Linnéuniversitetet kommer Francis att fokusera på både forskning och undervisning på grundnivå och inom forskarutbildning. I synnerhet kommer hans forskning att undersöka nya områden, till exempel tillämpningen av förstärkningsinlärning inom området sakernas internet (IoT).

– Jag planerar också att fokusera på att studera och utforska de bästa metoderna i web of things (WoT), det vill säga exempel på mjukvaror och sätt att programmera som låter vanliga objekt vara en del av webben.

Francis anser att det mest spännande med att arbeta vid Linnéuniversitetet är dess flexibla utnyttjande av forsknings- och läromiljöer, vilket gör det möjligt för honom att bygga sin egen forskningsverksamhet.

– Viktigast är att Linnéuniversitetet erbjuder mig helt nya kulturella och samhälleliga perspektiv som kommer att göra denna min resa ännu mer spännande, avslutar han.