Porträtt

Global kulturarvsforskning vid Linnéuniversitetet med vind i seglen

Unescoprofessuren i Heritage Futures vid Linnéuniversitetet har fått förstärkning. Annalisa Bolin, postdoktor i arkeologi, kommer att arbeta inom professuren med att undersöka betydelsen av kulturarv i internationella relationer, med fokus på Rwanda i Östafrika. Annalisa kommer närmast från Kalifornien där hon nyligen har tagit sin doktorsexamen. Hon kommer att tillbringa två år vid Linnéuniversitetet och bidra till att ytterligare bredda den redan unika forskningsprofilen inom Heritage Futures.

I sin forskning som doktorand vid Stanford University undersökte Annalisa de politiska aspekterna av kulturarvet i Rwanda efter folkmordet, och belyste regeringens användning av det förflutna för att bygga en nation.

– Jag är oerhört glad över möjligheten att få fortsätta mitt arbete i Sverige vid Linnéuniversitetet. Mitt fokus kommer att vara den internationella politiken inom kulturarvsrepatriering, från Tyskland till Rwanda. Särskilt kommer jag att fokusera på undersökningar av hur kulturarv används i avkoloniseringsprocesser och nationers framtidsbyggande i den globala södern, säger Annalisa.

Cornelius Holtorf, innehavare av Unescoprofessuren och professor i arkeologi, är nöjd med tillskottet.

– Det här breddar vår redan unika forskningsprofil och bidrar till utvecklingen av Unescoprofessuren. Med Annalisa kommer vi att kunna stärka den internationella betydelsen av vår forskning och global policyutveckling inom kulturarvsområdet, säger Cornelius.  

Annalisas bidrag till universitetet kommer inte bara att gynna Unescoprofessuren, säger Cornelius.

– Hon kommer även att stärka internationaliseringen vid Linnéuniversitetet och då i synnerhet de globala perspektiven i vår forskning, vilket är en prioriterad fråga.

Kontakt
Annalisa Bohlin, postdoktor i arkeologi, annalisa.bolin@lnu.se
Cornelius Holtorf, professor i arkeologi, cornelius.holtorf@lnu.se

Om Unescoprofessuren

Unescoprofessuren vid Linnéuniversitetet är unik i sitt slag. Professuren undersöker kulturarvets roller i hanterandet av relationer mellan nutida och framtida samhällen. Professuren inrättades i Kalmar 2017.