Göran Gerdin

Göran Gerdin får medel för forskning som ska främja ökad jämlikhet och inkludering i skolämnet idrott och hälsa

Göran Gerdin har tilldelats ett fyraårigt bidrag på 450 000 kronor per år av Centrum för idrottsforskning för forskningsprojektet ”Pupils’ experiences of inclusion and social justice in physical education and health”. Projektet kommer att bidra med kunskap om lärares arbete med inkludering och jämlikhet i ett flertal länder genom att kasta ljus över hur elever upplever detta.

I projektet ska Göran besöka ett urval av skolor i Sverige och andra länder för att observera lektioner och intervjua elever. Med sin forskning vill han ge en grund för att lärare i idrott och hälsa ska kunna utveckla sitt arbete med att få alla elever, oavsett identitet och bakgrund, att känna sig inkluderade och delaktiga på lektioner.

– Att fler elever upplever sig inkluderade och delaktiga i ämnet idrott och hälsa är viktigt för både den fysiska och sociala hälsan och därmed för samhället i stort, säger Göran.

Projektet är en fördjupning av det EU-finansierade projektet EDUHEALTH som fokuserar på hur lärare i idrott och hälsa i Sverige, Norge och Nya Zeeland arbetar med och ser på inkludering och jämlikhet.

Kontakt

Göran Gerdin, goran.gerdin@lnu.se

Johan Cederqvist, forskningskommunikatör, mobil 0480-446045, mejl johan.cederqvist@lnu.se