Grön omsorg

Grön omsorg – nya former av omvårdnad

Hur ska framtidens omvårdnad se ut? I fler och fler länder i Europa växer grön omsorg – vård och omsorg på lantbruk och i terapiträdgårdar – fram som ett komplement till traditionella verksamheter. I Norge och Nederländerna finns en väl fungerande organisatorisk struktur för grön omsorg på lantbruk, men så är ännu inte fallet i Sverige.

I en ny rapport av forskare från Sveriges Lantbruksuniversitet och Linnéuniversitet studeras svenska lantbruk som erbjuder olika former av grön omsorg. På gårdarna i studien bedrivs huvudsakligen omsorg via LSS för vuxna med funktionsvariationer, antingen kombinerat med jordbruk eller som huvudsaklig sysselsättning för lantbrukarna. Linnéuniversitetets forskare Malin Tillmar berättar:

– Ännu är grön omsorg inte utbrett och entreprenörerna möter många utmaningar för att få till fungerande avtal med kommuner och andra myndigheter. Flera parallella lösningar existerar i olika regioner av landet. Entreprenörerna brinner för att skapa sociala värden och får ofta kämpa hårt och i vissa fall drivs verksamheterna i det närmaste ideellt.

– Det verkar vara svårt att få till tillräckligt höga ersättningsnivåer, för att täcka kostnaderna och tillräcklig långsiktighet i kontrakten, för att kunna planera och utveckla verksamheterna, säger SLU-forskaren Katarina Pettersson.

– Steget att gå från traditionell bonde till grön omsorgsentreprenör kan vara stort och innebär både förändringar av identitet och genusstrukturer, förklarar rapportförfattarna. Grön omsorg har i tidigare studier visat sig vara till god hjälp i både vård och omsorg, äldrevård och demensvård, pedagogisk verksamhet samt för rehabilitering. Rapporten från SLU visar att det finns ett stort intresse och engagemang bland entreprenörer i Sverige, men att mycket återstår innan de organisatoriska utmaningarna är lösta.

Att jobba med hjärtat – En studie av grön omsorg ur genus- och entreprenörskapsperspektiv

Pettersson, K., Tillmar, M. (2019). No 3.

Rapporten har författats inom ramen för forskningsprojektet "Grön omsorg" på lantgårdar i Sverige – Genusperspektiv på entreprenörskap i en förändrad välfärdsstat, finansierat av Forte, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (2015-01053). Ladda ner rapporten.

Kontakt

Katarina Pettersson, Fil.dr., docent, Sveriges lantbruksuniversitet
Forskare vid Institutionen för stad och land; Avdelningen för landsbygdsutveckling 
katarina.pettersson@slu.se
070-979 88 57

Malin Tillmar, Fil.dr., professor, Linnéuniversitet
Institutionen för organisation och entreprenörskap, Ekonomihögskolan
malin.tillmar@lnu.se
076-133 81 32