studenter på campus

Grönt ljus för civilingenjörer vid Linnéuniversitetet

Universitetskanslersämbetet har bifallit Linnéuniversitetets ansökan om att utbilda civilingenjörer. En utbildning inom mjukvaruteknik kommer att starta redan höstterminen 2020. Beslutet gör det också möjligt att längre fram starta utbildningar till civilingenjör även i andra ämnen.

– Vi har under flera år arbetat målmedvetet för att skapa bästa möjliga förutsättningar för en civilingenjörsutbildning vid Linnéuniversitetet. Därför är det oerhört glädjande att få detta positiva besked från Universitetskanslersämbetet, säger Staffan Carius, dekan vid fakulteten för teknik.

Det beslut som har tagits av Universitetskanslersämbetet, UKÄ, innebär att Linnéuniversitetet ges rättighet att starta civilingenjörsutbildning i mjukvaruteknik. Rättigheten är allmängiltig, vilket innebär att universitetet har möjlighet att i framtiden starta civilingenjörsutbildningar även i andra ämnen.

– En av våra styrkor är smartare mjukvarusystem, vilket är ett genomgående tema i utbildningen. Det är glädjande att UKÄ ser detta som eneftertraktad profil och att de ser ser behovet av en civilingenjörsutbildning vid Linnéuniversitetet, utifrån både ett regionalt och ett nationellt behov av civilingenjörer inom mjukvaruteknik, säger Morgan Ericsson, docent i datavetenskap och programansvarig för utbildningen.

Planeringen av civilingenjörsutbildningen i mjukvaruteknik är långt framskriden och utbildningen kommer att starta redan höstterminen 2020 i Växjö.

– Förberedelserna är i full gång och engagemanget är stort. Vi ser fram emot att kunna välkomna de första civilingenjörsstudenterna nästa år, säger Staffan Carius.

Kontakt

Morgan Ericsson, docent i datavetenskap och programansvarig för civilingenjörsutbildningen, mobil 072-594 17 48, e-post morgan.ericsson@lnu.se

Staffan Carius, dekan vid fakulteten för teknik, mobil 070-879 54 66, e-post staffan.carius@lnu.se

Anders Runesson, forskningskommunikatör, mobil 073-064 82 71, e-post anders.runesson@lnu.se