examensceremoni 2018, fakulteten för teknik

Håll kontakten med oss även efter din examen

Har du studerat datavetenskap eller medieteknik? Vare sig du tar examen nu i år eller det var ett tag sedan och du kanske arbetar sedan länge, vill vi gärna fortsätta att hålla kontakten med dig!

När du lämnat universitetet blir du vad som kallas en alumn. För att vi ska kunna hålla kontakten ber vi dig gå med i Linnéuniversitetets alumnnätverk LnuAlumn och ge oss dina kontaktuppgifter. Det går snabbt att registrera dig. På Lnu.se/alumn hittar du dels en liten film om vad det är att vara alumn, dels ett formulär som vi ber dig fylla i.

LnuAlumn är nätverket för dig som vill ha nyheter om vad som händer på Linnéuniversitetet, inbjudningar till olika alumnaktiviteter och tips om hur du kan engagera dig tillsammans med oss efter dina avslutade studier.

Datavetenskap, generellt

Inom ämnet datavetenskap startade vi för några månader sedan en alumngrupp på LinkedIn. Alla som någon gång läst datavetenskap/datalogi är varmt välkomna att delta.

Gruppen är främst riktad till studenter som läst vid avdelningen/institutionen för datavetenskap vid Linnéuniversitetet (tidigare Växjö universitet och Högskolan i Växjö) och som nu jobbar inom IT-branschen. Exempel på våra utbildningar är Högskoleingenjör i datateknik, Programvaruteknik, Nätverkssäkethet etc.

Gruppens främsta syfte är att skapa en kontaktyta mellan universitetet, ämnet datavetenskap och före detta studenter. Vi kommer här att presentera nyheter från universitetet, bjuda in till träffar och förmedla kontakter.

https://www.linkedin.com/groups/13621791

Webbprogrammerare

Slack används för all kommunikation i våra kurser. Efter att du som student har tagit examen får du ha kvar ditt konto på Slack och fortsätta kommunicera med våra aktiva studenter. Detta gör att du som alumn på ett naturligt sätt integreras i pågående kurser. Vi bjuder dessutom in företag som använder Slack att dela kanaler mellan vår Slack och deras. Detta ger direkta kommunikationsytor mellan studenter och företag. I dagsläget utnyttjas denna möjlighet av Beanloop, Meridium, Infomaker och Sinch.

Vi har även en alumngrupp på Facebook som används för kommunikation med alumner: https://www.facebook.com/webbprogrammerare.

Medieteknik

Medieteknik har ett alumnnätverk i form av en grupp på LinkedIn. Gruppen är öppen för alla som läser eller har läst kandidatprogrammen Interaktiva digitala medier eller Interaktiva medier och webbteknologier. Nätverket är nyligen uppstartat och har ännu inte haft några speciella aktiviteter, men det planeras för bland annat fysiska träffar i framtiden där du som alumn får möjlighet att träffa dina gamla, och andra, studiekamrater.

https://www.linkedin.com/groups/13678770