Viktor Kaldos forskningsseminarium eHälsa

Han vill använda AI för effektivare psykologisk behandling av psykisk ohälsa

– Med internetbaserad KBT-terapi och AI kan vi skapa effektivare vårdprocesser
och hjälpa fler patienter som lider av psykisk ohälsa, säger Viktor Kaldo, leg psykolog, professor vid Linnéuniversitetet, forskare vid KI och utvecklingsansvarig för Internetpsykiatrin i Stockholm. Fredag den 12 april bjöd han in till ett forskningsseminarium för att berätta om sin forskning kring internetbaserad KBT-terapi.

- Studier visar att psykologer kan ha svårt att förutspå hur det kommer gå för en patient som de behandlar, säger Viktor Kaldo.

I sin forskning har han och hans forskarteam låtit psykologer ta hjälp av strukturerade bedömningar och enklare algoritmer som förutsäger om patienter som nyss påbörjat sin internetbehandling kommer bli hjälpta av den i slutändan eller om behandlingsmetoden behöver anpassas eller bytas mot en annan behandlingsform.

- Genom att använda AI hoppas vi bli ännu bättre på att förutsäga behandlingsresultat så att fler patienter snabbare får rätt hjälp samtidigt som vi undviker att belasta vården med onödiga behandlingar, säger Viktor Kaldo. 

 

Se hela Viktor Kaldos forskningsseminarium: 

Forskare Viktor Kaldo berättar om sin forskning kring att använda använda AI för effektivare psykologisk behandling av psykisk ohälsa